naziv

Kako unaprijediti volontiranje? (2007.)

"Kako unaprijediti volontiranje? Preporuke temeljene na istraživanju uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad" priručnik je sa smjernicama autorice Gordane Forčić. Izdavač priručnika je Udruga za razvoj civilnoga društva SMART.

Polaznu osnovu za definiranje preporuka za unaprjeđenje volontiranja čine ključni nalazi provedenoga istraživanja o uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad na području Primorsko-goranske županije u 2006. godini. Rezultati istraživanja ukazuju da i nadalje stanovnici Primorsko-goranske županije imaju pozitivan opći stav prema volontiranju i volonterima. Kao razloge ne-volontiranja u Hrvatskoj, ispitanici navode nedovoljnu promociju, nedovoljno pridavanje važnosti volontiranju i donošenju poticajnih mjera od stranerazličitih subjekata društva (države, poslodavaca, obrazovnih institucija).

Mladi i nadalje imaju negativan stavprema volontiranju, iako dobiveni rezultati u pojedinim segmentima (stavovi o volontiranju u Hrvatskoj, mjereza unaprjeđenje volontiranja) ukazuju da mladi u ovogodišnjem istraživanju imaju nešto pozitivniji stav prema volontiranju. Iako je došlo do blagoga porasta volontiranja u odnosu na 2001., i nadalje ključni izazov ostaje učestalost volontiranja, koja se nije statistički značajnije promjenila u odnosu na 2001. godinu.

Pored navedeno.ga, osnovu za promišljanje preporuka i mjera za unaprjeđenje volontiranja čine i preporukeradne skupine za izradu Zakona o volonterstvu, zaključci dviju nacionalnih konferencija o volonterstvu teprimjeri dobre prakse međunarodnih organizacija, uključujući i Manifesto za volontiranje u Europi, izdanod strane Europskog volonterskog centra 2006., zatim Preporuka Vijeća Europe 1496 (2001.): Unaprjeđenje statusa i uloge volontera u društvu: doprinos parlamentarne skupštine Međunarodnoj godini volotnerate Univerzalna deklaracija o volontiranju i Globalni plan, predstavljen na 16. svjetskoj konferenciji IAVE(International Association for Volunteer Effort) u siječnju 2001. godine.

Priručnik u cijelosti možete preuzeti OVDJE

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.