naziv

Ugovori o volontiranju - krizno volontiranje

Volonterski centar Zagreb pripremio je dokumentaciju za rad s volonterima u kriznim situacijama.

Možete preuzeti:

  1. Ugovor o volontiranju – duža varijanta (za korištenje kada nije situacija velike hitnosti)
  2. Skraćeni ugovor o volontiranju – kraća verzija koju prati prateći dokument opći uvjeti (za korištenje u situacijama velike hitnosti, ili kod jednokratnih akcija koje ne zahtjevaju dugi ugovor)

Ugovor duži, ali i kraći potpisuju se od strane organizatora volontiranja i volontera u 2 primjerka i svaka strana ima pravo na svoj primjerak.

Po pitanju općih uvjeta, niste dužni volonteru dati njegov primjerak, dovoljno je imati jedan uz sebe kako bi ga mogli dati na uvid volonteru.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.