naziv

Što je volontiranje?

 

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.

Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju.

Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.

Pod volontiranjem ne smatramo:

  • Dobrovoljno ulaganje vremena u obavljanje usluga i aktivnosti koje nisu u skladu s Ustavom RH
  • Obavljanje usluga i aktivnosti za koje postoji uvjet isplate
  • Obavljanje usluga i aktivnosti u kojima postoje obilježja poslova za koje se zasniva radni odnos prema Zakonu o radu
  • Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
  • Društveno korisno učenje (primjerice praksa u sklopu kolegija na fakultetu, s ciljem stjecanja prava na izlazak na ispit)
  • Obavljanje usluga i aktivnosti koje je jedna osoba obavezna pružiti drugoj na temelju zakona ili drugih propisa (npr. Obiteljski zakon)
  • Obavljanje aktivnosti i usluga sukladno sudskim presudama (npr. uvjetne presude i društveno koristan rad)
  • Obavljanje usluga i aktivnosti uobičajenih za obiteljske, prijateljske ili susjedske odnose (nema organizatora volontiranja) 

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.