Volonterski centar Split

Osobni podaci (ime, mobitel, adresa, email) NISU VIDLJIVI nikom osim djelatnicima Volonterskog centra Split.

2002
Ž
Solin
učenik/ca
Srednja škola
 • osnovno
 • nikakvo
latinskog
 • odlično
da
odlična
Želja za pomaganjem drugim ljudima
Nagluha sam
 • stjecanje novih znanja i vještina
 • pomaganje zajednici
 • upoznavanje novih ljudi
da
Preko majke
 • vikendom
 • svaki dan
4-5 sati
dugoročno
 • Volontiranje u institucijama
 • Volontiranje u udrugama
 • Međunarodni radni kampovi
 • Domaći radni kampovi
 • Ad hoc volonterske akcije
 • djeca
 • mladi
 • osobe s posebnim potrebama
 • osobe s invaliditetom
 • zaštita zdravlja
 • prevencija ovisnosti
 • zaštita okoliša
 • briga o životinjama
 • razvoj demokracije
 • zaštita ljudskih prava
 • jednakost spolova
 • umjetnost, kultura, mediji
 • uredski poslovi
 • rad na računalu
 • terenski rad
 • direktna pomoć korisnicima
 • slobodno vrijeme / kreativne radionice
 • organizacijski poslovi
 • radne akcije
 • ekološki rad
 • rad sa životinjama
 • odnosi s javnošću