Volonterski centar Split

Ovo je mjesto gdje se postavljaju/pretražuju volonterski poslovi. Kontakt podaci (ime, telefon, mail organizatora) vidljivi su samo djelatnicima Volonterskog centra i njima se možete obratiti za dodatne informacije.

Burza

Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske
Split
Pružatelj/-ica podrške žrtvama nasilja na SOS telefonu
  • dugoročno
  • udruge/javne ustanove
  • Savjetodavne usluge
Radu na SOS liniji (koji uključuje pružanje besplatne primarne pravne pomoći i psihosocijalne podrške žrtvama nasilja) prethodi edukacija volontera/ki. Volonteri/ke koji/e završe edukaciju volontirat će na SOS liniji uz prisustvo mentora/ice, dok ne budu osposobljeni/e i osnaženi/e za samostalni rad.
Tijekom volontiranja, volonterima će biti pružena kontinuirana podrška mentora/ice i stručnog tima organizacije putem savjetovanja, grupe podrške i dodatnih edukacija periodično tijekom trajanja projekta.
- studenti pravnog fakulteta
- studenti humanističkih znanosti
- punoljetne komunikativne i empatične osobe motivirane za pomoć drugima
da