Posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije

Posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/13), "U slučaju dugotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, a organizator volontiranja dužan je, uz pisanu suglasnost volontera, pribaviti posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije sukladno posebnom propisu, te druge dokaze da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona."

Posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije izdaje Ministarstvo pravosuđa, a obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.