naziv

Posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije

U slučaju dugotrajnog volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s pripadnicima ranjivih skupina: djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti, organizator volontiranja dužan je pribaviti posebno uvjerenje o podatcima iz kaznene evidencije te druge dokaze da volonteru/ki nije izrečena neka od mjera iz članka 10. Zakona o volonterstvu.

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije možete preuzeti OVDJE.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.