naziv

Obrazac roditeljskog pristanka

Zakon o volonterstvu štiti maloljetne volontere, odnosno osobe mlađe od 18 godina. Maloljetna osoba koja je navršila 15 godina života može sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost zakonske zastupnice ili zastupnika.

Dijete koje nije navršilo 15 godina života može biti uključeno u obavljanje odgojno-obrazovnih volonterskih aktivnosti uz uvjet da je organizator volontiranja odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela državne uprave, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova socijalne skrbi ili ima sklopljen sporazum s nadležnim tijelom iz područja obrazovanja. U slučaju uključivanja djeteta mlađeg od 15 godina u volonterske aktivnosti, organizator volontiranja obvezno pribavlja pisanu suglasnost njegova/njezina zakonskog zastupnika ili zastupnice.

Obrazac roditeljskog pristanka možete preuzeti OVDJE.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.