Volonterski centar Split

Volonterski ugovor

Ugovor se zasniva na opisu volonterskog radnog mjesta te općim volonterskim procedurama ili organizacijskom pravilniku, ako oni postoje.

Ključni elementi dobro pisanog volonterskog ugovora su:
Definiranje međusobne obveze volontera i organizacije, kao i obveze prema volonterskoj poziciji i poslu koji će raditi
Moguće definiranje trajanja obveza i razloga za prekid obaveza, kako na specifičnoj poziciji, tako i uopće u organizaciji
Nabrajanje aktivnosti podrške pruženih volontera tijekom njegovog angažmana (supervizija, obuka, savjetovanje, procjena)
Zakon o volonterstvu navodi u kojim slučajevima je obvezno potpisivanje ugovora s volonterima o volonterskom radu te navodi da su bitni sastojci ugovora o volontiranju podaci o:
•    Ugovornim stranama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
•    Mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja
•    Volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati
•    Specifičnim pravima i obvezama volontera
•    Edukaciji za volontiranje
•    Osobnoj sigurnosti tijekom volontiranja pri dolasku na mjesto volontiranja i povratku s mjesta volontiranja, kao i za vrijeme edukacije u skladu s odredbama ovog Zakona.
•    Troškovima vezanim za volontiranje i načinu njihove naknade
•    Načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera
•    Obliku prestanka ugovora o volontiranju