Volonterski centar Split

Uspješnost volontera

Dio uspjeha volontera ovisi o organizaciji za koju se volontira.
Prava organizacija:
Prepoznaje da volonteri nisu samo ljudi koji ne znaju što će sa svojim vremenom.
Volonteri su vješte, pametne, vrijedne, građanski orjentirane osobe, spremne donirati svoje vrijeme jer im je stalo do ideje koju organizacija predstavlja.
Shvaća da je integralni dio posla koji volonteri obavljaju ne samo sam posao, već i stvaranje javnog image-a organizacije i veza u zajednici.
Razumije da upravljanje volonterima nije besplatno i jednostavno te ima stručnog koordinatora volontera, koji uživa podršku direktora organizacije, upravnog odbora i svih suradnika.
Prepoznaje da je najvažnija stvar koju mogu dati prilika da budu uspješni, i vodi računa da im osigura uvjete, vještine, obuku, povratnu informaciju i podršku u njihovim nastojanjima da uspiju.

Volonteri su oni koji guraju društvenu promjenu, prepoznaju probleme i potrebu da se na njima radi prije svih ostalih. Zato što vjeruju (sanjare) oni su snaga koja pritišće sistem da pronađe nove načine da se nosi sa nekom situacijom, da pronalaze rješenja koja prije nisu postojala ili nisu bila uobičajena. Kada je posao nekome način života, tada sam sebi postaje svrhom. Naravno da je moguće da je netko posvećen svom pozivu i ima dovoljno sreće da ga se i plati da bi radio na ispunjenju nekog višeg cilja ili osobnog sna. Ali u tom slučaju postoje i brojna pitanja o kojima se mora voditi računa, poput visine plaće, odnosa s nadređenim, buduće karijere, prevelike količine posla ili zamorenosti. Volonteri, s druge strane, nemaju tih ograničenja. Kako su oni izabrali tu aktivnost, taj izbor im daje slobodu da se fokusiraju na ono što žele raditi, iako za to nisu plaćeni. Kada se već odlučimo na rad s volonterima, dozvolimo im da sanjaju…uključimo “čudake”, ljude drugačije od nas, sa drugačijim vizijama ili načinom rada…i dozvolimo priliku sebi da zaboravimo ponekad na profesionalne obveze, poteškoće s izvorima financiranja, prepreke organizacijskom razvoju, …sanjajmo s volonterima o svijetu na kraju duge, o tome što bi moglo biti, čemu težimo a na što ponekad zaboravimo u svakodnevnoj borbi kako dalje….