Volonterski centar Split

Evidencija i evaluacija

Jedan od “dosadnih” poslova uvijek je vođenje evidencije, kako o učinjenim uslugama tako i  o uključenim volonterima i njihovom doprinosu. Mali savjet: ako vodite kvalitetnu evidenciju, moći ćete svakome, pa i donatorima, pokazati kolika je dodana vrijednost koju vaša organizacija ostvaruje (a i volonteri će biti sretniji jer se njihov rad evidentira i vrednuje).

Vrlo je važno evaluirati volonterske projekte, kako bi se ustanovio utjecaj koji oni imaju. To je proces definiranja značaja ili kvalitete programskih rezultata i može biti orijentirana na rezultate, na utjecaj, na iskorištenost, na proces ili kombinacija svega toga. Vi morate odrediti koji od pristupa najviše odgovara vašoj organizaciji i projektu na kojem se radi. Svakako je poželjno u evaluaciju uključiti i volontere.

Osim evaluacije samih projekata, razmislite o evaluaciji doprinosa volontera tim projektima, kvalitete njihovog rada kao i o njihovoj evaluaciji vas. Evaluacije ne treba doživjeti kao mogućnost kritike, nego kao proces učenja i priliku za poboljšanje odnosa, kvalitete projekta, usluga i/ili same organaizacije. Za evaluaciju treba prije svega osigurati vrijeme. Nemojte ni sebe ni volontera dovesti u situaciju iznenadne evaluacije, jer se tada evaluacija može doživjeti kao poruka da nešto nije u redu. O tome da će se i kada ona održati idealno je obavijestiti ljude na samom početku uključivanja u rad organizacije.

Prilikom same evalucije budite objektivni, informirani i iskreni u procjenjivanju doprinosa volontera i kvalitete njenog/njegovog rada. Kako je evaluacija dvosmjerni proces, važno je i da vi budete spremni na prijem i otvoreni prema povratnoj informaciji koju ćete dobiti od volontera, te da ih upotrijebite za vrednjovanje i unaprijeđenje projekta, organizacije rada, komunikacije itd.