naziv

Koja su prava i obaveze volontera?

Prava i obaveze volontera najčešće su definirane pravilnikom o radu s volonterima koji donosi svaki organizator volontiranja zasebno, no postoje i neka opća prava i obaveze koje imaju osobe koje se odluče volontirati (kliknite opšrnije za detalje).

Etički kodeks volontera donosi skup vrijednosti, načela i standarda kojima se usmjerava proces organiziranog uključivanja volontera u aktivnosti za opću dobrobit. Etički kodeks volontera (NN 55/08) možete preuzeti OVDJE.

Volonter ima pravo:

 • Na potvrdu o volontiranju
 • Na pismeni ugovor, ako to zatraži
 • Da se smatra suradnikom, ne besplatnom pomoći
 • Na precizan i realan opis posla
 • Na zaštitu osobnih i privatnih podataka
 • Upoznati organizaciju u kojoj volontira
 • Sudjelovati u aktivnostima organizacije
 • Na kvalitetnu obuku
 • Na odgovarajuće uvjete rada
 • Na savjetovanje, podršku i usmjeravanje
 • Na sudjelovanje u planiranju
 • Na priznanje, nagrade i zahvalu
 • Na upoznavanje s rizicima volonterskog angažmana
 • Na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija

Volonter ima odgovornost:

 • Volontirati u skladu s propisima i etičkim standardima
 • Čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu
 • Prihvatiti samo zadatke koje može obaviti
 • Poštovati ukazano povjerenje
 • Poštovati upute organizatora (osim kad se radi o moralno neprihvatljivim uslugama ili uslugama opasnim za život i zdravlje)
 • Obaviti zadatak odgovorno i poštovati dogovorene rokove
 • Surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizacije

 

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.