Volonterski centar Split

Što je civilno društvo?

Izraz “civilno društvo” odnosi se na područje “volonterskih” organizacija i formalnih i neformalnih mreža unutar kojih se pojedinci i grupe uključuju u buđenje savjesti određenog društva.Aktivnosti ovog sektora, koji se još naziva “treći” ili neprofitni, razlikuju se od javnih aktivnosti države po tome što su one dobrovoljne i mogu biti orijentirane na zadovoljavanje potrebe određene grupe ljudi, dok država ima obvezu brinuti o društvu u cjelini i svim njegovim segmentima.One se razlikuju od tržišnih po tome što su orjentirane na stvaranje zajedničkog javnog dobra, a ne na stvaranje profita.U demokratskom društvu, civilni sektor osigurava ravnotežu između države (uprave) i privrede (tržišta).

 

Civilno društvo obuhvaća dobrovoljno organiziranje i uključivanje građana u svim mogućim oblicima: crkvenim organizacijama, kotarevima, susjedstvu, sportskim klubovima, fondacijama, udrugama, sindikatima, političkim strankama, socijalnim pokretima, raznim interesnim grupama i slično.

Civilno društvo ne može postojati bez civilnih vrijednosti, koje obuhvaćaju, između ostalih i:
- poštovanje različitosti
- humanost
- odgovornost za svoje mišljenje
- odgovornost za posljedice svojih izbora
- odgovornost za druge
- …

Iako termin “volonterske organizacije” podrazumijeva volonterizam, to nisu samo organizacije koje okupljaju volontere ili se bave promocijom volonterizma. Naprotiv, taj termin obuhvaća svaki oblik neformalnog i/ili formalnog organiziranja ljudi radi zadovoljavanja određene potrebe za koju osjećaju da nije obuhvaćena aktivnostima države i poslovnog sektora.

U svom početnom stadiju organiziranja, volonterska organizacija može funkcionirati na nivou inicijative grupe ljudi, koji su u tom trenutku svi volonteri i svi se zajednički trude da potaknu određenu promjenu koju smatraju važnom.  U svom kasnijem razvoju, volonterska organizacija funkcionira kao institucionalizirana struktura, koja može imati i veliki broj zaposlenika. Na čelu takve organizacije, u upravnom odboru koji određuje misiju i politiku orgnizacije, nalaze se volonteri. Obzirom da oni nisu motivirani financijskom naknadom, u obliku plaće ili honorara, već vjerom u ideju organizacije, procjenjuju društvenu korisnost. Između ta dva pola organizacijskog razvoja volonterskih organizacija, postoji još čitav niz stupnjeva na kojem se organizacije mogu nalaziti, prelaziti iz jednog u drugi i ponovno se vraćati na početni stupanj. To ovisi o nizu čimbenika koji utječu na njihove transformacije, poput vodstva organizacije, ostvarivanja osnovnih ciljeva, sužavanja ili širenja misije organizacije i slično

Izvor: Priručnik za volontere