Volonterski centar Split

Volontiranjem do boljeg društva

neobavezno_10397_mO tome koliko je danas volontiranje važno možda govori i činjenica da je Europska komisija proglasila 2011. Europskom godinom volontiranja.

Iako volonterstvo u Hrvatskoj još uvijek nije posve uvriježena djelatnost, zadnjih desetak godina razvojem civilnog društva i volonterstvo je krenulo uzbrdo. Put razvoja nerijetko je brdovit zbog problema koji se savladavaju. Pa tako volonterske organizacije često moraju imati bačve pune strpljenja u dogovorima s lokalnim zajednicama prilikom ostvarivanja projekata ili dobivanja zadovoljavajućeg prostora. Nekada se gubi mnogo vremena i živaca, ali rezultati uvijek uslijede prije ili kasnije, pa bi se moglo reći da entuzijazam savladava sve teškoće.Priličan broj ljudi još uvijek ne zna što je volontiranje niti da ono postoji. Jedan od razloga za to možda je nedovoljan interes medija za takvu tematiku. Da bi razjasnili aspekte volontiranja i potaknuli nove volontere na sudjelovanje pogledajmo što je volontiranje i čega tu sve ima.

Volontiranje možemo definirati kao dobrovoljnu aktivnost kojom neka osoba ili više njih doprinosi općoj dobrobiti, dobrobiti nekog pojedinca, skupine ili društva. Ova aktivnost nikada ne teži ostvarenju profita, pa je iznos novca koji možemo dobiti za njeno izvršavanje jednak nuli. Svoje korijenje najčešće sadi u organiziranim djelovanjima različitih zajednica za vrijeme svakojakih kriza. S obzirom da se radi o dobrovoljnom angažmanu, ljudi radeći različite stvari na ovakav način uvijek uživaju u njima, jer nisu ni na što prisiljeni te biraju volontersku aktivnost na temelju vlastitog kriterija sviđanja. Na volontiranje bi nas trebao potaknuti višak energije i nekakav unutarnji poriv, a ni u kom slučaju osjećaj obaveze.

Gdje se sve može volontirati?
Kratkoročno ili dugoročno volontirati možete u različitim udrugama i organizacijama Hrvatske i svijeta. Izbor područja unutar kojeg ćete to činiti je na vama, a birate između kulture, ekologije, izgradnje mira, rada s djecom itd. Možete volontirati da zadovoljite svoje potrebe za stjecanjem novih vještina i iskustava, boravkom u kreativnom i dinamičnom okruženju ili pak da pomognete drugima. Najčešće ćete pomažući drugima pomoći i sebi te obrnuto.

Rezultati istraživanja Temelji zagrebačkog volonterskog servisa koje je proveo Volonterski centar Zagreb (VCZ) krajem 2007. pokazuju da je potreba za volonterima najveća u socijalnim institucijama poput bolnica, dječjih vrtića i domova za djecu te u udrugama osoba s invaliditetom i onima za zaštitu ljudskih prava i okoliša. Ako uzmemo u obzir nesrazmjer organizacijskih i ljudskih kapaciteta ustanova s brojem i potrebama korisnika koje pružaju, onda volonteri mogu imati ključnu ulogu u osiguravanju bolje kvalitete njihovih usluga.

Zakon o volonterstvu imamo

Bez obzira na to što su neki ljudi voljni volontirati, neki drugi ipak nisu, a u nedostatku posla im se nameće obveza da moraju negdje volontirati kao npr. na sudu nakon završenog studija prava. To se onda zove volonterskim radom ili u nekim slučajevima stažiranjem. Volonterski rad može biti nešto što se naprosto mora odraditi jer nemaš drugog izbora, pa na neki način i jest prisilno, a spada u Zakon o radu.

Volontiranje je isključivo dobrovoljno i regulira se Zakonom o volonterstvu koji je stupio na snagu 2007. Tako je formirano područje za razvoj volonterstva i omogućena zaštita samih volontera te institucija i udruga koje rade s njima. Tijelo nadležno za provedbu Zakona o volonterstvu je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koje prikuplja podatke o broju organizatora volontiranja i volontera te dobiva godišnja izvješća od organizatora volonterskih aktivnosti. Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je koordinacijsko tijelo pri ovom Ministarstvu, a najviše priznanje što ga RH dodjeljuje za volontiranje jest godišnja državna nagrada za volontiranje koja je novčana i propisana pravilnikom.

Zašto volontirati?
Pitanja koja se nerijetko postavljaju glase - koja je korist koju neki pojedinac ima od volontiranja? Zašto bih nešto radio/la besplatno? U slučaju da ste ih nekada postavili sebi ili drugima to znači da niste nikada volontirali, jer da jeste ne biste nikada osjetili potrebu da tako nešto pitate.

Sve ono što se dobije volontiranjem puno je veće od onog što ste uložili. Jedino što je potrebno da biste to shvatili jest da u startu niste financijski orijentirani. U protivnom vas nikakve riječi neće razuvjeriti, jer se ovdje radi o jednom potpuno drugačijem sustavu vrijednosti. Društveno smo naviknuti da vrijednost nekog rada proizlazi iz novca koji dobivamo, ali to baš i nije tako. Novac je papirnato sredstvo, a vrijednost koju nam rad daje je nešto posve drugo. Tako možemo raditi dvije različite stvari za jednak iznos novca, s prvom biti frustrirani, s drugom ispunjeni i sretni, ovisno o našim preferencijama. Jedan od razloga za volontiranje može biti potraga za tim osjećajem ispunjenja prilikom obavljanja nekog posla. Vrijednost tog osjećaja i dobrobiti koju donosi nama i našoj okolini u potpunosti bi bila u stanju zamijeniti vrijednost koju novac daje. Nažalost živimo u monetarnom sistemu, pa to još uvijek nije do kraja moguće.

Neka osoba koja je zbog vlastitog opstanka prisiljena raditi posao koji ne voli može se osjećati mnogo bolje volontirajući u svrhu koja je zanima i usrećuje. Tako bi joj i posao koji mora obavljati postao puno lakši jer se na drugi način usmjerila u nešto što privlači njenu pažnju. Na kraju krajeva nisu li situacije koje ne uključuju novac uglavnom puno iskrenije, opuštenije, veselije, manje stresne, pa i češće sa ljepšim i kvalitetnijim rezultatima?

Pored pitanja o tome zašto volontirati mnogi se pitaju može li netko tko je volontirao, ako to poslodavac uzme u obzir, imati nekakve poslovne koristi od toga. Odgovor nam je dala Ivana Kordić, jedna od članica tima Volonterskog centra Zagreb: "Poslodavci u zemljama Zapadne Europe i Sjeverne Amerike razvili su vrlo pozitivan stav prema volonterskom iskustvu svojih potencijalnih zaposlenika. Novije istraživanje Eurostata, statističkog ureda pri Europskoj komisiji, daje podatak o tri četvrtine poslodavaca u EU koji pozitivno vrednuju prethodno volontersko iskustvo posloprimca. Sve više je raširen stav da radno iskustvo, bila osoba za njega plaćena ili ne, donosi poslodavcu brojne prednosti. Osoba s bogatim volonterskim iskustvom ima razvijene praktične vještine i osjećaj za timski rad, ustrajnost pri ostvarivanju ciljeva te posvećenost zadacima koje prihvaća. Novčana naknada nikako se ne može smatrati jedinim izvorom ovih kvaliteta koje poslodavac želi kod zaposlenika."

Kako volontiranje približiti mladima?
Da bi se volontiranje lokalno, pa onda i međunarodno razvijalo, njegov značaj je potrebno prenijeti djeci i mladima. Kod nas su profesori, škole i fakulteti oni koji bi trebali odigrati ključnu ulogu u osvještavanju djece i mladih o važnosti volonterstva. Najčešće oni sami nisu skloni to primijetiti niti na tome raditi. S Ivanom Kordić iz VCZ-a smo razgovarali i o ovoj problematici i tom prilikom je istaknula: "Od donošenja Zakona o volonterstvu u Hrvatskoj nije stvoren sustavni pristup ovom pitanju iako postoje primjeri pozitivne prakse. U većem broju srednjih škola, pri čemu prednjači grad Split, postoje volonterski klubovi ili timovi koji volontiranje prakticiraju kao izvannastavnu aktivnost. U Zagrebu isto postoji nekoliko srednjih škola u kojima su se profesori odlučili, u suradnji sa VCZ-om kod svojih učenika poticati volontiranje putem volonterskog kluba. Ako se želi ostvariti sustavan pristup školskom volontiranju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa bi trebalo djelovati u poticanju školskih uprava koje bi poticale nastavni kadar, a potom i učenike u razvijanju volonterskih aktivnosti. Fakulteti su dosta otvoreni u smislu prosljeđivanja informacije o nekom volonterskom projektu studentima, ali kod većine to ostaje upravo na toj razini. Mali broj fakulteta razmišlja o tome da volontiranje pretvori u okosnicu nekog kolegija. To zasad čine Učiteljski fakultet, Edukacijsko – rehabilitacijski i Odsjek za psihologiju pri Filozofskom fakultetu."

Kad bi se u što većem broju aktivno i volonterski uključivali u društvo, tada bi se brže i kvalitetnije rješavali nagomilani problemi i neostvarene potrebe. Sve nesebične aktivnosti jačaju zajednicu i pozitivno utječu na živote svih uključenih sudionika. Globalne promjene uvijek počinju s lokalnim, a lokalne s promjenama u samim pojedincima.
Sama činjenica da se volontiranje sve više širi i osvaja ljude u društvu okrenutom profitu i kapitalu govori koliko ljudi unatoč svemu ipak uspijevaju zadržati najvažnije vrijednosti koje, u ovako postavljenom sistemu, moramo stalno iznova dokazivati, graditi i potvrđivati. Onih koji to čine, iako se na prvi pogled tako ne čini, ipak ima dovoljno. I ne zaboravite da ste i vi jedni od onih koji mogu doprinijeti tome da ih bude još više.

Izvor:  Kulturpunkt

Piše: Tina Gavranić