Volonterski centar Split

Što radimo?

Regionalni volonterski centar Split je mjesto dostupno građanima za svakodnevno informiranje vezano za volonterstvo. Radi poticanja volontiranja periodično objavljujemo potrebe za volonterima putem naše internetske stranice i volonterske burze, društvenih mreža, medijskih istupa, kao i direktnim obraćanjem pojedinim skupinama. Volonterska burza je dostupna za pretraživanje svim zainteresiranim građanima koji nakon toga kontaktiraju Volonterski centar Split. Potencijalnim volonterima se daju generalne upute vezane za mogućnosti volontiranja, određuju se područja i opseg rada kao i motivacija za volontiranje te se potom vrši povezivanje s organizatorima volontiranja.

Svim volonterima i oganizatorima volontiranja nudimo podršku u smislu individualnog savjetovanja vezanog za volontiranje te raznih edukacija (npr. edukacije za volontere "Biti volonter" i modularni trening za organizatore volontiranja "Menadžment volontera").

Lokalnim volonterskim centrima koji djeluju na području četiri južne županije pružamo mentorsku podršku i potporu u informiranju i motiviranju organizacija za bavljenje volonterima i volonterstvom.

Volonterski centar Split tradicionalno organizira i javne manifestacije, poput:
- Dana volonterskog rada s humanitarno-prodajnom izložbom na otvorenom,
- Proslave Međunarodnog dana volontera (5. prosinca) i dodjele zahvalnica za volontere te nagrade „Vinka Luković“ za organizatore volontiranja,
- Kampanje „Hrvatska volontira“ u suradnji s Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva i partnerima. Ovisno o interesu dionika i potrebama zajednice organiziraju se i druge jednokratne volonterske akcije i kampanje.

Volonterski centar Split jedan je od osnivača Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, u čijem radu i dalje sudjelujemo, a održavamo i razvijamo i međunarodnu suradnju s relevantnim organizacijama i mrežama (IAVE - International Association of Volunteer Efforts, VolontEurope i CEV - European Volunteer Centre i dr.). Zajedno s organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere te s onima koje rade na promociji i razvoju volonterstva provodimo partnerske rpojekte financirane od strane domaćih i inozemnih donatora.

 

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.