Iskaz interesa za Hrvatska volontira 2014. godine

Iskaz interesa za Hrvatska volontira 2014. godine


                    Podaci o volonterskim aktivnostima u sklopu manifestacije „Hrvatska volontira!“

19. – 24. svibnja 2014. godine

Podaci o organizaciji

1. Vrsta neprofitne organizacije:

 1. udruga
 2. javna ustanova
 3. zaklada
 4. fondacija
 5. vjerska zajednica
 6. tijela državne uprave
 7. jedinica lokalne ili regionalne samouprave
 8. turistička zajednica
 9. sindikat
 10. 1.Kratak opis volonterske aktivnosti za manifestaciju Hrvatska volontira! (korisnici aktivnosti, aktivnosti u koje će volonteri biti uključeni i dr.):

2. Naziv organizacije: _____________________________

3. Adresa: _______________________________________

4. Tel/fax: _______________________________________

5. E-mail: _______________________________________

6. Kontakt osoba i njeni kontakt podaci: ______________________________________________

Podaci o volonterskoj aktivnosti/akciji

 
 1. 2.Mjesto (naziv, adresa) i vrijeme (od do) održavanja volonterske aktivnosti:
 
 1. 3.Koliko volontera planirate uključiti u aktivnost? ______
 1. 4.Imate li potrebu za podrškom u pronalasku volontera?   DA   NE

Molimo Vas da informacije nakon unosa u obrazac pošaljete do 30. travnja 2014. na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.