Hrvatska volontira! 2013

Hrvatska volontira! 2013

Hrvatska mreža volonterskih centara po treći put organizira kampanju  Hrvatska Volontira! kojom se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj  suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Kampanja će se održati 21. rujna 2013. na Međunarodni dan mira, a uključivat će veliki broj pojedinaca, udruga, institucija i tvrtki će kroz različite javne akcije u svojim zajednicama promovirati volontiranje.

Pozivamo sve koji su zainteresirani za organiziranje volonterskih akcija i promoviranje volonterstva u svojim zajednicama da se 21. rujna 2013. na Međunarodni dan mira priključe i podrže ovu nacionalnu kampanju.

Rok za prijavu je 9. rujna 2013.

Tijekom prošlogodišnje kapanje održane su 154 volonterske akcije na području cijele Hrvatske u kojima je sudjelovalo 2165 volontera koji su kroz različite volonterske aktivnosti doprinijeli svojim zajednicama ukupno uloživši 8958 volonterskih sati. U ovogodišnjoj kampanji očekuje se više od 1000 sudionika u više od 100 različitih volonterskih aktivnosti na području cijele Hrvatske.

Kako bi odaziv građana bio što veći, pozivamo Vas da se pridružite kampanji Hrvatska volontira! s aktivnostima u koje uključujete volontere, bilo da se radi o već postojećim, redovnim aktivnostima Vaše organizacije ili o nekim novim aktivnostima, a koje će se odvijati 21. rujna. Aktivnosti mogu obuhvatiti različita područja: direktni rad s korisnicima, promocija i zaštita ljudskih prava, kulturu, ekološke akcije, nenasilnu komunikaciju, različite edukacije, uređenje vanjskog i unutarnjeg prostora itd. Cilj je promovirati volonterske programe u organizacijama i  volonterstvo kao građansku vrlinu i naviku srca!

Sudjelovanje u kampanji otvoreno je za sve u Republici Hrvatskoj, a za sudjelovanje na području južne Hrvatske se potrebno prijaviti Volonterskom centru Split udruge Mi do 9. rujna 2013.

Kampanja se simbolično održava na Međunarodni dan mira. Mir je vrijednost koja za Hrvatsku ima posebno značenje i u čiju su promociju i zagovaranje uključeni brojni volonteri.

Za dodatne informacije kontaktirajte Volonterski centar Split udruge Mi na broj 021/ 329 130

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.