Aktivnosti kampanje "Hrvatska volontira!"

Aktivnosti kampanje "Hrvatska volontira!"

NACIONALNA KAMPANJA „HRVATSKA VOLONTIRA“

VOLONTIRAJ, BUDI PROMJENA!

21.9.2012.

Organizator: Hrvatska mreža volonterskih centara

Popis aktivnosti za dalmatinsku regiju

 

 

ZADAR:

SVEUČILIŠTE U ZADRU – informiranje građana o volonterstvu u prostorijama studentskog savjetovališta

SPLIT:
 

UDRUGA MI - prikupljanje plastičnih vrećica za udrugu Prospero iz Gračaca, Riva od 17.00-20.00h

 

COO „Juraj Bonači“, DC „Firule“ – uređenje zelenih površina oko Ustanove, Put iza Nove bolnice 14, od 9.00h

 

Obiteljski centar Splitsko – dalmatinske županije – postavljanje izložbe „Šape u fokusu“ u suradnji s karlovačkom udrugom „Carpe Diem“, Strossmayerov park (Đardin) , 11.30-17.00h

 

Udruga mladih „Prijatelj“ - postavljanje izložbe „Šape u fokusu“, dežuranje na izložbi i večernje druženje s volonterima iz Karlovca, Strossmayerov park (Đardin), 11.30-17.00h

 

Društvo multiple skleroze Split – posjećivanje nepokretnih članova Udruge u njihovim domovima, dežuranje na SOS telefonu na kojem se mogu dobiti sve informacije o multiploj sklerozi

 

Udruga osoba s cerebralnom paralizom „Srce“ – glazbena radionica i pripreme za snimanje novog albuma „Radio Srce“, Mosećka 62, 18.00-20.00h

 

Liga za prevenciju ovisnosti – dijeljenje promotivnih materijala i letaka, Grad, 9.00-11.00h

 

Mi – Centar za pomoć i njegu, Centar „Zlatno doba“ – zdravstveno-rekreativna gimnastika, besplatno mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, Matejuška, 18.00 - 20.00h

 

Katolička udruga Lovret – posjećivanje starijih članova Udruge u njihovim domovima u Splitu i Braču tijekom cijelog dana

 

Udruga volontera za podršku svjedocima i žrtvama – predstavljanje Udruge i njenog rada na Rivi tijekom cijelog dana

 

Gradska knjižnica Marka Marulića – organiziranje druženja volontera i sudionika radionica u sklopu programa “Ljeto u knjižnici 2012“ uz podjelu zahvalnica volonterima, Ulica slobode 2, 18.00h

 

Centar za promicanje psihofizičkog zdravlja i osobnog razvoja „Sunce“ - održavanje radionice „Baby handling“ o pravilnom rukovanju s djetetom prilikom oblačenja, hranjenja i nošenja, Šibenska 39, 16.30 – 20.30h

 

Udruga „Anđeli“ – likovna radionica s djecom iz vrtića udruge Anđeli, Šibenska 37, 9.00 – 12.00h

 

Udruga za inkluziju „Lastavice“ – volonterska pomoću članovima Društva multiple skleroze na prezentacijskom štandu Udruge, Riva, 9.00h

 

KDDK i HCK Mertojak – posjet bolesnoj djeci Samaritanci, crkva Gospe od zdravlja

 

Klub mladih matematičara, O.Š. ''Sućidar'' - prikupljanje sekundarnih sirovina - otpadnih materijala:stari papir (za reciklažu), stare baterije (za reciklažu), plastične vrećice (za reciklažu); prikupljanje priloga za socijalno ugrožene obitelji s područja Sućidra; prodaja promidžbenih materijala za zakladu ''Ana Rukavina'' i Udrugu ''Županijska liga protiv raka'

  Dom za starije i nemoćne Lovret i SS Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju - Split- Volonteri (učenici) iz škole će šetati s korisnicima doma Lovret, 16:30-18:00 Riva
KLIS:

Udruga za promicanje elektronsko glazbeno plesne kulture „Metronom“ – čišćenje tvrđave Klis, 10.00-15.00h

OMIŠ:

Društvo „Naša djeca“, Dječje vijeće Grada Omiša – održavanje akcije „Bajke putuju srcem od djece djeci“ u tri vrtića u Omišu, 16.00-20.00

 

Udruga osoba s invaliditetom „Agape“ – Pružanje frizerskih i kozmetičkih usluga osobama s invaliditetom u njihovim domovima i prostoru Udruge, Četrvt Ribnjak 11, 9.00 – 13.00h

 
MAKARSKA:

Savjetovalište „Lanterna“ – posjet Domu za starije i nemoćne „Makarska“ i druženje s korisnicima, od 10.00h

SINJ:

Udruga Srma – druženje s korisnicima Centra „Fra Ante Sekelez“ od 9.00-13.00h te bojanje ograde oko područnog odjeljenja Centra „Juraj Bonači“ u Sinju, 15.00-19.00h

METKOVIĆ:

Udruga „Otac Ante Gabrić“ i Udruga osoba s invalidtetom "Prijatelj"– zajednička volonterska akcija čišćenja parka oko doma zdravlja Metković te sadnja stabala, predavanje Vatroslav Vugdelija ravnatelja CZSS Metković na temu"Mir u meni i oko mene", od 9 sati

 
DUBROVNIK:

Udruga DRVO mladih „Bonsai“ – čišćenje a adaptacija prostora bivšeg hotela „Vis“, 9.00-12.00h

  Eko-Omblići & Zeleno Sunce - obilježavanje Međunarodnog dana šišmiša, eko radionica, izrada šišmiša od papira... U zaštićenoj Rijeci Dubrovačkoj, u Mokošici u Eko parku Ombla u 21 h do 23 h
  Deša Dubrovnik- akcija čišćenja okoliša u Lazaretima i dijeljenje edukativnih letaka, 10-12 sati
  Društvo multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije-volonteri će na stradunu napraviti fotografiju srca načinjenog od ljudi i kasnije će dijeliti letke o radu Udruge i multipli sklerozi, od 18:30

 

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.