Volonterski centar Split

Okrugli stol : Stanje civilnog sektora na nacionalnoj razini

Organizacije/institucije/tijela
Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.; MOMBS- nadležno ministarstvo za razvoj volonterstva, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva

·    Broj udruga u RH: 40.696
·    Razvijena infrastruktura (Hrvatska prednjači u regiji)

Pravni okvir i strategije
Zakon o udrugama, Zakon o zakladama i fundacijama, Zakon o volonterstvu, drugi propisi – temelj osnivanja neprofitnih organizacija/ustanova, Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, kodeks
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, Strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva…..

 

Programi potpore
Regionalne mreže za razvoj civilnog društva; Regionalni volonterski centri  u Hrvatskoj mreži volonterskih centara

Stanje civilnog sektora na lokalnoj/područnoj razini
Broj udruga u Splitu:1580;  Broj udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji:3638
Grad Split – prednjači po iskustvu i tradiciji:
13. dani volonterskog rada; Prvi takav skup u RH 1998. godine
Grad Split stalno prati i podržava rad i razvoj civilnog društva i volonterstva – širi područja i mehanizme potpore; drugi gradovi podržavaju rad udruga – različiti mehanizmi

Dostupna su i sredstva S-D županije

Programi/mehanizmi potpore razvoju sektora
Forum udruga SDZ
Regionalni centar potpore (Mi, Utiruš)
Regionalni volonterski centar (Mi)
Sporazum o suradnji Grada Splita i udruga
Komunikacije putem interneta – lista el. pošte – 250 članova

Uspjesi – kako ih evidentirati?
Minimalna projekcija odrađenih volonterskih sati u Splitu pod pretpostavkom da svaka organizacija ima samo jednog volontera koji volontira samo jedan dan u mjesecu:

1580 organizacija x 1 volonter x 1 dan mjesečno x 8 sati x 12 mjeseci = 151.680 sati x 25 kn brutto za sat = 3.792.000 kn
Trajanje vol. rada = 862 mjeseca ili 72 godine ili 2 puna radna vijeka. Prava vrijednost je daleko veća.
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uvodi mehanizam evidentiranja odrađenih volonterskih sati.

Nove usluge/stalni servisi za građane
Savjetovališta (informiranje, educiranje, upute, savjeti), pomoć u kući, usluge osobnog asistenta, humanitarna pomoć, smještaj osobama u riziku (nasilje, beskućnici, ovisnici, oboljeli od malignih i drugih bolesti – smještaj u blizini bolnica, žrtve trgovanja ljudima...), inkluzija osoba s teškoćama  - stambene zajednice; zaštita ljudskih prava – pravna pomoć; strukovna i razvojna savjetovališta; Edukacija, promocija -mijenjanje stavova, nova znanja i vještine, pomoć u kriznim situacijama (Gorska služba spašavanja, vatrogasci, karitativne organizacije i akcije, dobrovoljni davatelji krvi...)

Neprofitna djelatnost koja zapošljava i uključuje građane

Privlačenje sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova
Za pružanje usluga, provođenja aktivnosti, uređenje i opremanje prostora, pribavljanje opreme

Volonterske akcije u zajednici - veliki broj u različitim područjima i sa sve većim odazivom različitih dobnih skupina (mladi!)

Utjecaj na nacionalne/područne i lokalne  politike
Savjet za razvoj civilnoga društva, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, radne skupine za izradu nacionalnih strategija, prijedloga zakona, memoranduma, lokalne i područne strategije

Lokalne inicijative s utjecajem na  nacionalnoj razini (filantropija, volonterstvo, marginalizirane skupine i zajednice)

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.