Volonterski centar Split

Okrugli stol : Mjesto i snaga organizacija civilnog društva u rješavanju problema u zajednici

Moderatorica: Nives Ivelja, Udruga Mi

Izlagači:
1. Dragana Bašić – Lisičin,  Ustanova -  Zajednica susret
2. Đordana Barbarić, udruga MoSt
3. Esmeralda Sunko, Liga za prevenciju ovisnosti
4. Vedran Mardešić, Grad Split, Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama

Na početku okruglog stola, moderatorica je dala uvod u temu s kratkim osvrtom za razinu razvoja i doprinos organizacija civilnog društva gradu Splitu i na nacionalnoj razini. Istakla je prednost u razvijenim strukturama koje podržavaju rad OCD-a koju RH ima u bližem okruženju. Sudionicima je podijeljen i materijal s ključnim pokazateljima razvijenosti infrastrukture i sektora.Prva izlagačica je predstavila iskustvo nastanka ustanove  i ugovaranja usluga od strane uprave. Istakla je da nova praksa zahtijeva znatno više truda i upornosti. Uspješan ishod jednim dijelom zahvaljuje i kontinuiranom javnom zagovaranju kojim se potiču državne strukture da uspostave nove mehanizme za potporu pružateljima socijalnih usluga. Na upit ima li svježih informacija o razvoju modela ugovaranja socijalnih usluga, odgovorila je da je suradnja međuresorne komisije stala i da nema novih pomaka u tom području.

Druga izlagačica je istakla ključnu razliku u pogledu na stanje u sektoru kad se traže pozitivni rezultati i kad se ocjenjuje stvarno stanje uključujući i probleme. Složila se s većinom ranije navedenih postignuća ali je i ukazala i upozorila na minoriziranje utjecaja sektora, na izloženost političkim i drugim promjenama, na problem osiguranja financijske održivosti, na kritičnost ili cinizam javnosti, ali i predstavnika drugih sektora i donatora u odnosu na rad OCD-a. U takvim uvjetima rad sektora, „mjesto i snaga“ dolaze u pitanje.

Treća izlagačica je ustvrdila da je rad s volonterima u udruzi u kojoj djeluje najvažniji i najbogatiji dio iskustva. Povezala rad OCDa i akademske zajednice za što postoje uvjeti, ali se ne koriste u pravoj mjeri. Istakla je da postoji deklarativna razina u kojoj se rad OCD-a uvažava, ali prilikom poziva za suradnju do te suradnje ne dolazi. Ujedno odaziv na volontiranje predstavnika akademske zajednice, kako profesora tako i studenata je relativno skroman.

Četvrti izlagač je izlaganje vezao za doprinose UO radu i razvoju sektora. Istakao je da su u ovoj recesijskoj godini osigurana ista sredstva za rad udruga kao i u prošloj godini. U izlaganju je opisao i mehanizme potpore udrugama putem natječaja i putem ugovaranja usluga kroz postupke javne nabave. Također je istaknuo da je pravna podloga važna za razvoj i održavanje modela potpore za rad OCD-a.

Nakon izlaganja publika su uključila u raspravu u kojoj su govornici predlagali neke izmjene u procedurama dodjele sredstava od strane grada, odnosno UO:
·    pregovaranje o izmjenama projektnog prijedloga i strukture proračuna u odnosu na odobrena sredstva koja su različita (manja) od zatraženih i
·    odobravanje institucionalne potpore, odnosno potpore za održavanje hladnog pogona OCD-ima koji su članskog tipa a skrbe o osobama koje su izložene teškoćama zbog bolesti, invaliditeta i sl.

STANJE CIVILNOG SEKTORA NA NACIONALNOJ RAZINI

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.