Volonterski centar Split

Program 14. Dana volonterskog rada

14daniTradicionalni Dani volonterskog rada ove godine održat će se 20. i 21. svibnja 2011. Svrha organiziranja manifestacije jest predstaviti novine vezane za  volonterstvo kao i postignuća civilnog i javnog  sektora u promociji i razvoju volonterstva u Splitu i regiji. Dani su podijeljeni na dva dijela: za petak, 20. svibnja, od 17 do 20 sati, planiran je konferencijski dio koji će se održati u Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“, a u subotu 21. svibnja od 9,30 do 13 sati, bit će organiziran kulturno - zabavni program te akcija Udruga za udrugu u parku J.J. Strossmayera „Đardinu“. 

 

PETAK, 20. svibnja, Gradska knjižnica Marka Marulića

17:00 - 20:00    PREDSTAVLJANJE NOVOSTI NA PODRUČJU RAZVOJA  VOLONTERSTVA

Uvodno izlaganje

Obilježavanje Europske godine volontiranja - 2011.u RH

Duška Milinković, Udruga Mi - Volonterski centar Split 

Prezentacije                                     

Volontiranje u visokom školstvu

Prof. dr. sc. Lidija Petrić, Ekonomski fakultet Split

 

Volontiranje kao inovacija u radu Centara za socijalnu skrb,

Sanja Kuvačić, Centar za socijalnu skrb Split

 

Aktivizmom protiv nasilja

Đordana Barbarić i Amalija Hrepić, Udruga Most

 

Volontiranje mladih u projektu „Dječji grad“

Ada Reić,  Neformalna grupa mladih „Prijatelj“

 

Mogućnosti za volontiranje u zaštiti prirode

Zvjezdana Popović,  Park prirode Biokovo

 

"Mjerenje volonterskog rada kroz praksu John Hopkins Universitiy Center & International Labour Organization“

Renato Jerončić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PS Split

              

SUBOTA  21. svibnja

Strossmayerov park, «Đardin»

9:30  – 13:00- humanitarna akcija

                  UDRUGE ZA UDRUGU „MOŽEMO SVE“

                              Prilagodba sanitarnog čvora za nepokretne članove

                              Društva multiple skleroze Split

  - prezentacija rada neprofitnih organizacija na štandovima

  - kulturno-zabavni program

  - Interaktivna radionica za građane: KOMUNIKATIVNA KAMENJA prema KONCEPTU KIPARSKOG KAMPA „NOVE STARINE“ U  SOLINU  koju vodi kipar Ivan Tokić sa suradnicima.

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.