Volonterski centar Split

Zapisnik s manifestacije Dani volonterskog rada – 18. i 19. svibnja 2006.g.

OKRUGLI STOL I: Forumi udruga- povezivanje i suradnja
Moderatorica: Nives Ivelja, udruga MI Split
Hotel President Split, 18. 05. 2006. 17,30-19,30

Gđa Nives Ivelja pozdravila je sve prisutne uz nekoliko uvodnih riječi na ovu temu.
Postoji poveznica između foruma udruga i volonterskih dana. U današnje vrijeme se otvara niz novih pitanja usko vezanih za razvoj civilnog društva i upravo su manifestacije, kao što je ova, prilika da se o tome što više čuje i prodiskutira. Udruge imaju sve veći utjecaj u zajednici, a shodno tome nameću se pitanja kako da iste budu viđenije i prepoznatljivije, kako sklapati partnerstva sa institucijama i sl.

Forumi udruga su nova pojava koja je nastala u različitim dijelovima naše zemlje kao pokušaj udruživanja udruga i zastupanja zajedničkih interesa. Budući su sudionici ovog okruglog stola pristigli iz raznih dijelova Hrvatske ( Pula, Rijeka, Zagreb, Osijek, Drniš, Knin, Šibenik i Split), vrijednost ovog okruglog stola, jest razmjena iskustava vezano za rad osnovanih foruma na tim područjima (smisao povezivanja, razlika između formalnog i neformalnog povezivanja i sl.).

Predstavnik Foruma udruga Šibensko-kninske županije, g. Emilo Menđušić:
Udruge grada Šibenika osnovale su neformalni forum koji se sastaje po potrebi (koordinator foruma ima funkciju sazivanja istoga).  Potreba njihovog udruživanja nastala je iz razloga što vlast još uvijek ne razumije značaj rada udruga, a ni javnost nema odgovarajućih saznanja. Uz pojavu neke problematike u zajednici, Forum se sastaje i reagira. Ističe značaj akcije poduzete od strane Foruma za pomoć udruzi koja se bavi fizioterapijom. Navodi kako na Radio Ritmu postoji kontakt emisija u kojoj redovito gostuju predstavnici udruga sa tog područja i javnost upoznaju sa svojim radom.
U skoro vrijeme očekuju potpisivanje Povelje o suradnji udruga i grada Šibenika, na kojoj se intenzivno radilo tijekom prošle godine.

Gošća iz Pule, gđa Kristina Bulešić govori u ime Istarske županije, iako je još uvijek aktivna i u civilnom sektoru. Prisutne je izvijestila o novostima u toj županiji vezano za civilni sektor.

U 10-om mjesecu 2004.g., osnovan je Savjet Istarske županije, zamišljen kao savjetodavno tijelo tj. spona između vladinog i nevladinog sektora. Prvi zadatak tog tijela je izrada Povelje o suradnji. Iako forum formalno još uvijek ne postoji, postoje različite neformalne mreže te imaju pozitivnih iskustava umrežavanja. Od nedavno je donesena odluka o osnivanju Zaklade za poticanje partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora i unapređenja civilnog društva. Izdvojena su sredstva potrebna za osnivanje zaklade (temeljni kapital), te je donesena odluka da će se iz proračuna Županije izdvajati sredstva za Zakladu koja će se potom dodjeljivati udrugama. Na području Istarske županije registrirano je 1600 udruga, a rezime dosadašnjih aktivnosti jest veliki iskorak Županije po pitanju osviještenosti u odnosu na rad civilnog društva. U svrhu uspostave bolje komunikacije nevladinog i vladinog sektora, u njihovom poglavarstvu otvoreno je jedno novo radno mjesto. Što se tiče uloge udruga mladih oformljeno je Gradsko vijeće mladih s pravom sudjelovanja u radu Poglavarstva. Prema Statutu Istarske županije predstavnici udruga imaju pravo prisustvovanja i raspravljanja na sjednicama poglavarstva (od predstavnika udruga je formirana Neformalna mreža s pravom prisustvovanja). To vide kao veliki napredak, budući udruge participiraju u životu zajednice, imaju pravo sudjelovanja i njihovi prijedlozi se uvažavaju. Na polju financiranja napravljen je iskorak u smislu sve većeg prihvaćanja projekata isključivo temeljem javnih natječaja. Županija je razvila kontinuitet praćenja prihvaćenih projekata, a koji su od velikog društvenog značaja.

Gosp. Hrvoje Rančić iznio je iskustva Zadarskog foruma. Forum je nastao prije dvije godine i to kao neformalno tijelo. Zbog nedostatka interesa, zastali su sa aktivnostima. Kao glavnu aktivnost identificirali su biranje predstavnika foruma i traženje mogućnosti za financiranje rada istoga iz sredstava Europske unije. Cilj im je revitalizirati rad Foruma, te izabrati predstavnike koji će komunicirati sa predstavnicima vlasti, te na taj način ostvariti zajednički interes svih udruga s tog područja. Zbog netransparentnog načina dodjele sredstava, želja im je da se na razini Grada donesu pravila kojima će se isto regulirati. U dosadašnjem radu, ističu veliku pomoć kolega iz udruge MI.

Gđe. Lejla Šehić Relić i Tatjana Vidaković Gal iz Volonterskog centra Osijek informirala je prisutne o novostima vezano za rad tamošnjeg foruma. Forum udruga Slavonije i Baranje osnovan je 2002. godine. Cilj tog neformalnog udruživanja jest poticanje mehanizama za razvoj civilnog društva i otvaranje dijaloga sa svim sektorima u društvu. Prošle godine potpisali su Povelju o suradnji sa Gradom i Županijom, te osnovali Savjet za razvoj civilnog društva na razini Grada i Županije. Iako je još rano govoriti o konkretnim rezultatima rada Savjeta, ističu značaj razrade kriterija za procjenu i dodjelu sredstava udrugama (do sada je Grad spontano dodjeljivao sredstva putem Upravnih odjela). Novost je uvođenje kategorije za dodjelu sredstava udrugama koje se bave razvojem civilnog društva. AED će financirati njihovo strateško planiranje na kojem bi trebali odrediti daljnje smjernice za rad foruma, kao i donijeti odluku da li da se isti preustroji u formalno tijelo.

Gđa. Bojana Ćulum, udruga SMART u Rijeci informirala je prisutne o novoosnovanoj Radnoj skupini za koordinaciju, proizašloj temeljem potpisane Povelje o suradnji nevladinog sektora i grada Rijeke. U protekloj godini postignuto je slijedeće: promocija partnerskih odnosa i transparentnih načina dodjele sredstava, te umrežavanje različitih dionika u Zajednici. Novost je mogućnost javljanja na natječaje projekata Mjesnih odbora grada Rijeke. Projekt CARDS je dao značajan doprinos promociji partnerskih odnosa između Grada i udruga, te naglašava kao pozitivan primjer u tom pravcu zalaganje i pomoć udruge SMART. Grad Rijeka se pokazao kao pouzdan partner koji sve više 'prepoznaje' rad udruga. Prisutne je informirala o novoosnovanoj koordinaciji udruga Ličko senjske županije, kao jednu pozitivnu energiju i silu koja će probuditi 'uspavanu' Liku.

Gđa.Lidija Rogošić Pavić, udruga Odraz iz Zagreba izložila je situaciju po pitanju umrežavanja na tom području. Postoji veliki broj aktivnih mreža, no one nisu tipičan forum o kojem su razgovarali prethodni sugovornici . Ističe značaj Mreže za lokalni razvoj koja je usko vezana za temu lokalnog razvoja,. Ista broji preko 60 članova iz različitih udruga, lokalnih samouprava , turističkih zajednica, stranaka i sl. Ona je više interesna , a ne sektorska i čine je ljudi koji žele pozitivne pomake u svojim lokalnim zajednicama. To je osnovni razlog njihovog udruživanja. U siječnju ove godine osnovana je Hrvatska mreža za ruralni razvoj koja je neformalni oblik asocijacije udruga. Osnovalo ju je sedam udruga iz Zagreba, Rijeke, Osijeka i Dubrovnika, s tim da udruge iz Zagreba, članice ove mreže, djeluju u različitim dijelovima Hrvatske. Mreža je uspostavila suradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, a prvo se službeno predstavljanje iste očekuje na konferenciji za ruralni razvoj koja će se održati 10. i 11. srpnja o.g.

Gđa. Aleksandra Janjić, udruga OGI - Drniš, informirala je prisutne o osnivanju foruma na tom području. Inicijativa je pokrenuta od strane  pet udruga, a sami proces osnivanja foruma traje oko godinu i pol. U Forumu su okupljene udruge iz Knina, Drniša, Benkovca i Kistanja, a očekuju i pridruživanje nekih udruga iz Gračaca, Donjeg Srba i Šibenika. Trenutno Forum broji 15 udruga i otvoren je za sve zainteresirane. Uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, osnovali su lokalne centre podrške, a OSCE podržava projekt izrade povelja o suradnji nevladinog sektora i gradova Benkovca, Knina i Drniša. Planiraju osnovati Platformu i Savjet za razvoj civilnog društva. Dobili su potporu AED-a za strateško planiranje Foruma koji još uvijek nije registriran. U planu im je i osnivanje Zaklade za razvoj lokalne zajednice. Ovaj Forum ima za cilj razviti udruge s tog područja , kojih je jako puno i imaju dobre rezultate na terenu. Želja im je povezati se sa ostalim forumima u regiji u jedan jedinstveni forum Dalmacije.

Predstavnik Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, g. Ante Raos predstavio je njihov rad i aktivnosti. Cilj njihove mreže je stvoriti partnerstvo sa institucijama lokalne vlasti i ostalim zajednicama, te osobe sa invaliditetom povezati i izvući iz kuće. Udruge kroz svoj rad mogu dati znatan doprinos procesu integriranja osoba s invaliditetom u svakodnevni život. Kao svoju obvezu ističu stvaranje kvalitetnijeg života za sve buduće generacije osoba s invaliditetom, na način da invalidnost ne bude barijera, već podstrek za naprijed. U planu im je stvoriti fond za osobe s invaliditetom, a slanje SMS poruka vide kao jedan od načina prikupljanja sredstava. U tom smislu, pozivaju sve udruge na podršku i doprinos akciji. Želja im je također priključiti se Forumu Splitsko dalmatinske županije.

Gosp. Slobodan Škopelja iz Udruge MI u ulozi voditelja Savjeta za Forum udruga Splitsko dalmatinske županije. Prisutne je informirao o aktivnostima na osnivanju foruma u protekloj godini dana. Forum je osnovan, okvir za rad je postavljen i sada treba pokazati koliko je ova ideja hvale vrijedna. Forum će raditi po principu radnih grupa, budući je civilno društvo prilično šaroliko. Sve pretpostavke za rad Foruma su napravljene, a isti je važan čimbenik koji se može kvalitetno predstaviti Gradu.

Gđa. Vesna Zec iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Splita uputila je prisutnima pozdravnu riječ uz osvrt na Sporazum o suradnji grada Splita i nevladinog sektora. Sporazum još uvijek nije potpisan od strane predstavnika Grada, no isto se očekuje u skoro vrijeme.

Gđa. Nives Ivelja, udruga Mi obavijestila je prisutne o dvjema novostima vezano za Regionalni operativni program SD županije, a koje se tiču civilnog sektora: jedan je najava osnivanja Županijskog regionalnog fonda, a druga formiranje podupirućeg programa za razvoj civilnog društva.

Nakon izlaganja predstavnika iz različitih dijelova Hrvatske, uslijedila je diskusija. Otvoreno je mnoštvo pitanja o efektu i važnosti  foruma i povezivanja, zatim o povezivanju na lokalnoj i međunarodnoj osnovi. Podijeljena su mišljenja vezano za tzv. novi trend umrežavanja. Iako je bilo nekoliko mišljenja sudionika okruglog stola da je umrežavanje nova moda nametnuta od strane donatora, ipak se većina nije priklonila tom stavu.

Gđa. Morana Smodlaka Krajnović iz AED-a Zagreb smatra da je povijest udruživanja u Hrvatskoj puno duža od godine/dvije, te da se ne radi o nikakvom novom trendu, već o odgovoru na potrebe sa terena. Iz tog razloga AED podržava takve inicijative i daje poticaj njihovom radu.

Gđa Slavica Radošević iz USAID-a ističe veliku vrijednost civilnog sektora i upućuje mu pohvale zbog formiranja velikog broja mreža na nacionalnom i lokalnom nivou. Strani donatori vrlo rijetko financijski potpomažu ovakve inicijative ( radi se o simboličnim iznosima i potporama mrežama koje su već oformljene i čiji rad je afirmiran kroz duže vrijeme), stoga je zasluga nevladinog sektora u Hrvatskoj neupitna. U Hrvatskoj postoji jako puno udruga usmjerenih na pružanje jasnih strateških ciljeva. Postavljanjem donatora na pijedestal, podcjenjujemo udruge što nije dobro.

I predstavnica Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje grada Zagreba, gđa. Željka Barić, vidi razne pomake na bolje po pitanju umrežavanja i zamjećuje da je po tom pitanju svugdje zastupljena ista problematika promišljanja kako naprijed. Kao pozitivan primjer partnerstva između vladinog i nevladinog sektora ističe novoosnovano Povjerenstvo za osobe s invaliditetom u koje su uključeni predstavnici raznih udruga.

Gđa. Martina Horvat, predstavnica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ističe da je za vladin sektor jako bitno znati da može računati na nevladin sektor. Jako je puno prednosti umrežavanja, a partnerski odnos između ova dva sektora moguć je ukoliko se partneri prepoznaju.

Ovim okruglim stolom izmijenjena su značajna iskustva i razbistreni određeni stavovi.
Činjenica jest da udruge putem umrežavanja lakše vrše utjecaj u zajednici, lakše zastupaju svoje stavove pa je u tom kontekstu i zaključeno da je u potrebno sve sustavnije raditi na izgradnji partnerskog odnosa različitih sektora u društvu a na dobrobit cijele zajednice.

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.