Volonterski centar Split

Izvještaj s Foruma mladih volontera

U sklopu 11. volonterskih dana, 16. svibnja 2008. održan je Forum mladih volontera. Forum su, uz udrugu Mi, organizirali mladi iz različitih institucija i udruga u gradu kako bi se sa svojim kolegama mladim volonterima susreli, komunicirali i razmijenili iskustva.

Također cilj Foruma je bio ujediniti entuzijazam svih volontera oko akcije koju bi zajedno proveli te na taj način svojim sugrađanima pokazali snagu koja leži u volonterskom aktivizmu. Uz to zajednička akcija bit će prilika da se mladi češće ostvaruju kontakte s volonterima iz drugih organizacija, a to je potreba koju je većina naglasila u raspravi na samom Forumu.

U svakom slučaju, zahvaljujemo svima vama  koji ste svojim dolaskom i prijedlozima sudjelovali u radu Foruma te zajednički radili na osmišljavanju akcije koju ćemo provesti. Ostale organizacije koje u svoj rad uključuju angažman mladih volontera pozivamo da se pridruže u realizaciji zajedničke akcije.IZVJEŠTAJ S FORUMA MLADIH/ GRADSKA KNJIŽNICA/ 16. svibnja 2008.

Na radu Foruma sudjelovalo je preko 100 mladih koji su volonterski angažirani u svojim školama ili drugim udrugama i institucijama u gradu. Na Forumu se radilo u manjim grupama (do 10 sudionika) u kojima se raspravljalo i predlagalo na 3 teme:
1/ Komunikacija među mladim volonterima i organizatorima volontiranja
2/ Kako potaknuti mlade na volonterski rad i trajno poticati sadašnje volontere?
3/ Prijedlozi zajedničke akcije Foruma mladih

Zaključci s Foruma
1/ Komunikacija među mladim volonterima i organizatorima volontiranja
Mladi su istaknuli da organizatori volontiranja od njih očekuju da ispune svoje obveze te da su odgovorni i posvećeni radu. Istaknuli su da je komunikacija uglavnom pozitivna na obostrano zadovoljstvo. Međutim su istaknuli i da bi organizatori volontiranja trebali više vremena posvetiti radu volontera, davati jasnije ciljeve i bolje definirati radne zadatke. Također su istakli potrebu da se radu volontera prida više pažnje.
Volonteri su istaknuli da često imaju potrebu za edukacijom i osposobljavanjem, za savjetom i podrškom, potrebu da se njihovo mišljenje uzme u obzir te da imaju mogućnost sami odabrati aktivnosti na kojima će raditi. Ujedno su istaknuli da su to osnovna volonterska prava koja svaka organizacija treba poštovati.
Najviše su naglašavali potrebu češćeg susreta svih volontera iz različitih institucija kako bi mogli međusobno kontaktirati. Istaknuli su da je Forum za to odlična prilika, ali da bi sličnih mogućnosti trebalo biti i više.

2/ Kako potaknuti mlade na volonterski rad i trajno poticati sadašnje volontere?
Gotovo svi volonteri bili su zadovoljni načinom na koji se njihov rad potiče unutar institucije u kojoj volontiraju no generalno nezadovoljni koliko je volonterski rad vidljiv u javnosti. Stoga su neki predlagali da bi trebala vidljivija promidžba putem standardnih marketinških alata (plakati, reklame, mediji…). Ipak, većina se složila da je najbolja promidžba upravo iskustvo koje volonteri drugima mogu prenijeti osobnim kontaktima u razgovoru s prijateljima, znancima, sugrađanima. Također predloženi način promidžbe bio je i održavanje predavanja po različitim ustanovama prvenstveno školama, na kojima bi se istaknule sve prednosti ovakvog angažmana u slobodnom vremenu mladih i time motiviralo nove volontere koji bi se uključili u rad različitih organizacija.

Što se tiče poticanja sadašnjih volontera mladi su istaknuli da pozitivna komunikacija unutar organizacije u kojoj mladi volontiraju značajno doprinosi motivaciji volontera. Uz to naglasili da dodatni poticaj uvijek mogu biti simbolične nagrade te organiziranje izleta i putovanja za sve volontere unutar jedne organizacije.

3/ Prijedlozi zajedničke akcije Foruma mladih
Za izglasavanje zajedničke akcije koju bi zajednički proveli svi volonteri u Splitu, svaka od grupa dala je jedan ili više prijedloga te se o prijedlozima zajednički glasalo. Prijedlozi su bili:
-    Sakupljanje novaca za dječji odjel KBC-a kroz predstave, igrokaze i izložbe koje bi priredili volonter
-    Humanitarna aukcija «djeca za djecu» kroz koju bi volonteri s djecom u školama i vrtićima izrađivali različite predmete, a oni bi se prodali na aukciji
-    «Prominimo ST stanje uma» - akcija koja bi za cilj imala osvještavanje ljudi o ekološki prihvatljivom ponašanju. Volonteri bi se jedan dan raspršili po gradu te upozoravali one sugrađane koji bacaju smeće po ulicama da to ne čine
-    Humanitarni koncert za Danielu Krstulović
-    Čišćenje plaža kroz natjecanje skupina volontera, nagradu bi odnio onaj tim koji bi prikupio najviše smeća
-    Pronalaženje prostora za volontere koji bi pomagali djeci i mladima u učenju
-    Edukacija djece za brigu o nezbrinutim životinjama
-    Kampanja kojom bi se izvršilo pritisak na medije da imaju rezerviran za oglašavanje aktivnosti koje provode udruge
-    Cjelokupno preuređenje Marjana
-    Češće akcije, barem jednom u 3 mjeseca, kroz koje bi škole imale štandove na Rivi na kojima bi se prodavalo sve što se unutar škole može izraditi, a novac bi išao u obnavljanje bolnice
-    Izgradnja volonterskog maslinika na nekom zapuštenijem otoku
-    Termin na lokalnoj televiziji koji će postojati samo za promidžbu volonterskih akcija i programa
-    Stvorit jedan praznik volontera pod nazivom «Šalji dalje», kroz taj praznik svi volonteri trebaju potaknuti druge da čine dobra djela, a šetali bi po ulicama i dijelili građanima po tri dara od kojih bi ovi dva trebali proslijediti dalje u ruke drugih ljudi

Na zajedničkom glasovanju većina prisutnih na Forumu izglasala je prijedlog praznika «Šalji dalje». Sam praznik će se proslaviti 13. listopada, a njegovo planiranje i realizaciju provest će mladi volonteri. Svi ste pozvani da im se u tome pridružite!

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.