Volonterski centar Split

11. Dani volonterskog rada

logo11

Od 16.- 17. svibnja 2008. održani su 11. Dani volonterskog rada u prostoru Gradske knjižnice Marko Marulić te u gradskom parku „Đardin“. Uz konferencijski dio održana je javna akcija uz  predstavljanje rada udruga, te volonterskih inicijativa i programa institucija i škola sa područja Splitsko dalmatinske županije.

Na manifestaciji je sudjelovalo 57 sudionika, 25 osnovnih i srednjih škola, 32 OCD-a. Na konferencijskom dijelu zabilježeno je sudjelovanje 230 sudionika a na javnoj manifestaciji 2000 - 3000 korisnika.

Učesnici manifestacije bili su iz Splita, Kaštela, Šibenika, Šolte, Zadra, Omiša, Knina, Sinja, Solina, Kaštela, Trogira, Zagreba. Pored navedenih organizacija na okruglim stolovima su prisustvovali i predstavnici dvaju ministarstava,  dvaju gradskih ureda i dvaju fakulteta (Split i Zadar). Program manifestacije je kreiran u suradnji sa Savjetom volonterskog centra.

volo11.4U sklopu Dana, održan je okrugli stol na temu: Izazov razvoja volonterstva u svjetlu novog zakona (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Nacionalna mreža za razvoj volonterstva, Razvoj volonterstva u Hrvatskoj (122 sudionika), Forum mladih volontera (108 sudionika) te četiri prezentacije:
- Kako osigurati kvalitetno mjesto za volontiranje (Nacionalna mreža za razvoj
volonterstva),
- Volontiranjem do znanja i vještina (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu);
- Forum mladih volontera
(Udruga Mi - Volonterski centar Split i Info zona)


volo11.2
Na Sajmu prilika volontiranja i doprinosa u zajednici, predstavljen je Volonterski vodič za 2008 godinu. Kroz humanitarnu akciju Udruge za udrugu - ostvarena je potpora udruzi Zdenac.

picasa_albumid=5482541524583067969