Volonterski centar Split

12. Dani volonterskog rada

volo12Volontiram jer volim....

Udruga Mi – Volonterski centar Split je po dvanaesti put organizirala Volonterske dane – manifestaciju posvećenu promociji i poticanju volonterstva. U kreiranju manifestacije organizator surađuje sa Savjetom volonterskog centra kojeg čine predstavnici splitskih ustanova, udruga i uprave.

Sadržaj manifestacije je podijeljen na dva dijela: konferencijski u kojem se raspravljaju aktualnosti u području razvoja volonterstva i civilnog društva i javna akcija na otvorenom u kojoj sudjeluje veliki broj udruga i ustanova i predstavlja se građanima Splita.

22. svibnja 2009. održana je konferencija na kojoj je sudjelovalo 130 sudionika među kojima su bili predstavnici udruga, ustanova, uprave i medija iz Splita i regije, te predstavnici volonterskih centara iz drugih krajeva Hrvatske, predstavnik OCD-a iz Sarajeva te 14 predstavnika volonterskih centara iz pokrajine Marche u Italiji. Predstavnici talijanskih organizacija su sudjelovali na manifestaciji u sklopu programa razmjene „Trajekt Split – Ancona, međukulturalni dijalog putem volontiranja“. Razmjenu je financirala EU kroz program Europa za građane, a provedbu je osigurala udruga Mi u suradnji s Volonterskim centrom iz Ancone.

volo12.4

Rad na konferenciji se fokusirao na tri teme: volontiranje učenika, volonterski centri i promicanje volontiranja među mladima.


· Na okruglom stolu o volontiranju učenika uvodničari su bili Đordana Barbarić iz udruge MoSt i Nicola Magnanelli iz Volonterskog centra Ancona (CSV Marche), koji su dali prikaz volontiranja učenika u Splitu i pokrajini Marche u Italiji. Iz uvodnih izlaganja sudionici su dobili prikaz različitih sustava poticanja volontiranja mladih u Hrvatskoj i Italiji, što je otvorilo prostor za raspravu i usporedbe. Jedna od tema koja je sudionicima bila od interesa je otvaranje školskog sustava za volontiranje mladih i mogućnosti angažiranja volontera u školama. Postavilo se pitanje koordinacije Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, koje je u Hrvatskoj nadležno za volonterstvo i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta radi daljnjeg poticanja volonterskog rada mladih. Istaknuta je i inicijativa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koja organizira natječaj i dodjeljuje nagrade najboljim volonterskim aktivnostima osnovnih i srednjih škola na nacionalnoj razini. Također raspravljalo se i o donjoj dobnoj granici za uključivanje mladih u volonterski rad i o potrebi različitih pristupa ovisno o dobi. Na okruglom stolu je najavljen i Forum mladih volontera koji je kao dio programa predviđen u poslijepodnevnim satima.

· Tema „Volonterski centri poticaj razvoju volonterstva u lokalnoj zajednici“ je raspravljena na drugom okruglom stolu. Uvodničari su bili Gianluca Frattani iz Volonterskog centra Ancona i Slađana Novota iz udruge za razvoj civilnog društva SMART, a ispred Hrvatske mreže volonterskih centara. Predstavljena je infrastruktura za razvoj volonterstva u Italiji tj. mreža volonterskih centara kojih u Italiji ima 77. Hrvatska mreža volonterskih centara, čiji su osnivači četiri volonterska centra (udruge MI, udruge SMART, Volonterski centar Zagreb i Volonterski centar Osijek), predstavila je svoje standarde kvalitete, odnosno uvjete za uključivanje u mrežu i temeljne postavke rada regionalnih i lokalnih volonterskih centara. Na početku rasprave pojašnjena je razlika dvaju koncepata infrastrukture za razvoj civilnog društva u Italiji i Hrvatskoj. U Italiji volonterski centar pruža usluge u području volonterstva i civilnog društva, dok su u Hrvatskoj pred dvije godine odvojene te funkcije tako da postoje volonterski centri koji potiču razvoj volonterstva i regionalne mreže za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva. U raspravu su se uključile organizacije iz regije - Zadra, Omiša, Sinja, koje organiziraju volonterski rad u svojim sredinama i koje teže uspostavi infrastrukture, odnosno osnivanju volonterskog centra. Tijekom rasprave razjašnjavali su se uvjeti za pristupanje Hrvatskoj mreži volonterskih centara, a predstavnica Mreže je pozvala sve zainteresirane na pristupanje mreži, radi jačanja zajedničkog utjecaja u području volonterstva. Jedna od tema je bilo i financiranje volonterskih programa u Hrvatskoj, te je istaknuto da se po prvi put potpisuju višegodišnji programi za regionalne volonterske centre. Sudionici su predstavili i druga iskustva u području financiranja, tj. primjer organizacije iz Omiša koja je dobila ista sredstva za razvoj volonterstva kao i pojedinačni regionalni volonterski centri. Uočena je trenutna usmjerenost organizacija u Hrvatskoj na strukturu i uspostavu sustava, dok je u Italiji sustav definiran, uključujući i financiranje, tako da je njihova pozornost više usmjerena na metode i pristupe radu.

Okrugle stolove je moderirala Nives Ivelja, direktorica udruge Mi, a za sudionike je osigurano simultano prevođenje.

· Forum mladih volontera je organiziran kao interaktivan sadržaj u kojem je sudjelovalo 50 učenica i učenika osam srednjih škola, tri osnovne škole te pet splitskih udruga. Rad se odvijao u četiri interaktivne radionice: likovna, literarna, dramska i glazbena. Svaka od radionica je producirala sadržaje koji promiču volonterski rad. Dramska radionica je rezultirala igrokazom, glazbena uglazbljenom pjesmom na temu volonterstva, likovna je izradila četiri plakata, a literarna je producirala nekoliko pjesama. Svi producirani sadržaji upotrijebit će se u promotivnoj kampanji povodom 5. prosinca Međunarodnog dana volontera. Volonterski centar Split udruge Mi će osigurati organizacijsku i stručnu potporu mladima za provedbu kampanje. Likovni radovi će neko vrijeme biti izloženi u Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“.volo12.5

Radionice su moderirale suradnice Volonterskog centra Split udruge Mi: Kristina Martinić i Tina Madunić, dok su u provedbi radionica sudjelovali i mladi asistenti/ce volonteri splitskih udruga i institucija

23. svibnja je održana javna akcija u Strossmajerovom parku u centru grada koja se sastojala od predstavljanja na štandovima, prigodne prodaje proizvoda i materijala udruga i volonterskih skupina i kulturno zabavnog programa. Program je obogaćen povezivanjem predstavljanja u sklopu 12. volonterskih dana s tradicionalnom Trkom protiv raka u organizaciji Županijske lige za borbu protiv raka. Prigodna prodaja se odvijala u sklopu tradicionalne humanitarne akcije „Udruge za udrugu“ u kojoj su ove godine prikupljena sredstva za kupnju didaktičkog materijala za udrugu Anđeli koji brinu o djeci najtežim invalidima.volo12.2

Na manifestaciji se predstavilo 50 organizacija, u zabavnom programu je sudjelovalo 150 izvođača, a posjetilo ju je oko 3000 građana među kojima i poznate osobe iz političkog života grada i županije. Brojni mediji su pratili događanje.

 

picasa_albumid=5482529101223496849

picasa_albumid=101097577875514111216

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.