Volonterski centar Split

Novosti

 

U sklopu projekta "Hrvatska volontira - pozitivna struja volonterstva!", koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a s ciljem povećanja nacionalnih kapaciteta za edukaciju u području menadžmenta volontera te infrastrukture za podršku razvoju volonterstva na lokalnoj i regionalnoj razini, kroz šestodnevnu Obrazovnu akademiju "Trening za trenere" osposobili smo nove trenere za provedbu edukacije iz toga područja.

E publikacija

Kao dio aktivnosti projekta „PORIV – podrška razvoju infrastrukture volonterstva“, Udruga SMART i njihovi projektni partneri, Carpe Diem – Lokalni volonterski centar Volonterka, Volonterski centar Istra, Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka izradili su e-publikaciju „Kako ih pronaći? Kako ih zadržati? Menadžment volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“.