naziv

Trajekt Split-Ancona

Cilj projekta je unaprijediti međukulturalnu razmjenu i dijalog dvaju susjednih gradova na obali Jadranskog mora, Splita u Hrvatskoj i Ankone u Italiji. Predstavnici javnih institucija, organizacija civilnog društva i državnih tijela će razmijeniti mišljenja i primjere dobreprakse na podruèju volonterstva. Uključivanje volontera u rad institucija i organizacija civilnog društva bit će potaknuto jer otvaraprostor za aktivno uključivanje gradjana, koji će uslijed toga biti osposobljeniji za interakciju i izgradnju demokratskog društva koja dijeli i promiče europske vrijednosti. Različita iskustva izmeđju razvijenih demokracija i zemalja u tranziciji će biti temelj za unaprjeđenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.