Volonterski centar Split

Cilj projekta je unaprijediti međukulturalnu razmjenu i dijalog dvaju susjednih gradova na obali Jadranskog mora, Splita u Hrvatskoj i Ankone u Italiji. Predstavnici javnih institucija, organizacija civilnog društva i državnih tijela će razmijeniti mišljenja i primjere dobreprakse na podruèju volonterstva. Uključivanje volontera u rad institucija i organizacija civilnog društva bit će potaknuto jer otvaraprostor za aktivno uključivanje gradjana, koji će uslijed toga biti osposobljeniji za interakciju i izgradnju demokratskog društva koja dijeli i promiče europske vrijednosti. Različita iskustva izmeđju razvijenih demokracija i zemalja u tranziciji će biti temelj za unaprjeđenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.