naziv

Studijski posjet Nizozemskoj

Početkom ožujka sedam predstavnika iz četiri volonterska centra udruženih u Hrvatsku mrežu volonterskih centara te jedna predstavnica Vladinog ureda za udruge posjetili su ustanove, udruge i ostale neprofitne institucije u dva nizozemska grada, Utrecht i Den Haag. Posjet je trajao od 2. do 6. ožujka 2009. godine, a organizacija domaćin bila je MOVISIE - nizozemski centar za društveni razvoj.

Tijekom posjete Mreža je imala priliku predstavnicima nizozemskih lokalnih volonterskih centara i zaposlenicima MOVISIE-a predstaviti razvoj volonterstva u Hrvatskoj, volontersku infrastrukturu (zakonodavstvo itd.), HMVC kao i svaki pojedinačni volonterski centar te Vladin ured za udruge.

Tijekom ovog studijskog posjeta imali smo priliku kroz obilazak različitih ustanova, udruga i neprofitnih institucija upoznati se s nizozemskom volonterskom infrastrukturom, mrežom lokalnih volonterskih centara te različitim volonterskim aktivnostima, programima i dostignućima kao i primjerima dobre prakse.

Mother center Rumoer, Netherlands

IZVJEŠTAJ:
STUDIJSKI POSJET HRVATSKE MREŽE VOLONTERSKIH CENTARA (HMVC) NIZOZEMSKOJ

Posjet 4 volonterska centra iz Hrvatske udruženih u Hrvatsku mrežu volonterskih centara i jedna predstavnica Vladinog ureda za udruge, ukupno 8 predstavnika civilnog i javnog sektora posjetila je ustanove, udruge i ostale neprofitne institucije u Nizozemskoj (Utrechtu i Den Haagu). Posjet je trajao od 2. do 6. ožujka 2009.. god. Organizacija domaćin bila je MOVISIE - nizozemski centar za društveni razvoj.
U Nizozemskoj postoji 400 lokalnih samouprava i 220 lokalnih volonterskih centara. Lokalna vlast i javne ustanove najčešći su osnivači volonterskih centara. Obično potpora volonterskim organizacijama traje od 3-5 godina, što ulazi u kategoriju institucionalne potpore. Jedna od glavnih uloga MOVISIE-a je podrška nizozemskoj volonterskoj infrastrukturi i podrška nizozemskoj mreži lokalnih volonterskih centara. Jedan od posljednjih MOVISIE-vih napora zajedno s drugim institucijama rezultirao je donošenjem (Social Support Act) koji je jako važan za Volonterske centre. Ovaj akt povezuje različita područja djelovanja: zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i djecu, organiziranje zajednice, kvalitetu života, prava pacijenata i informiranje. On predviđa da se lokalna zajednica i lokalno osnovane organizacije brinu za svoje članove i da svaka lokalna samouprava raspolaže sa sredstvima namijenjenima za provedbu Social Support Act-a na najbolji mogući način. Svi koji žele pružati usluge natječu se za strukturnu financijsku pomoć kada lokalna samouprava oglasi natječaj. Svaka lokalna samouprava raspolaže sredstvima prema svojim potrebama i državna politika i institucije nemaju na to utjecaja. Trenutno se u Nizozemskoj provodi pilot projekt koji financira vlada i to je projekt Brokering in schools.
Lokalni volonterski centri u Nizozemskoj obično imaju jednog volontera ili osobu zaposlenu na puno ili pola radnog vremena. Njihova osnovna zadaću je matching odnosno spajanje volontera s organizacijama/institucijama. Međutim sve je veći pomak ka tome da se usvoji VOS model (na engleskom Volunteer Organization Society), što znači da se podupire volontere, organizacije/institucije koje primaju volontere i podrška društvu u razvoju volonterstva. U cilju upoznavanja volonterskih aktivnosti i dostignuća posjetili smo Mother center Rumoer, zatim Haag Wonen, njihov projekt socijalnog poduzetništva Mix inn te fakultetski muzej u Utrechtu.
Tijekom posjete Mreža je imala priliku predstaviti razvoj volonterstva u Hrvatskoj, volontersku infrastrukturu (zakonodavstvo itd.), HMVC i svaki pojedinačni Volonterski centar te Vladin ured za udruge. Na prezentaciji su bili prisutni nizozemski lokalni volonterski centri te zaposlenici MOVISIE-ja.
Kao važan dio volontiranja predstavljeno je i Društveno odgovorno poslovanje (DOP) od strane gđe. Stephanie Lap (MOVISIE). Neki od predstavljenih primjera bili su: lokalne kompanije čiji zaposlenici vode djecu u zoološki vrt, odvjetnici daju pravne savjete lokalnom nogometnom klubu i agencija za zapošljavanje pruža prostor za sastajanje volontera doma za stare. Predstavljen je podatak da u Nizozemskoj 45% zaposlenika velikih kompanija volontira a 23% zaposlenika srednjih kompanija (malih i srednjih) volontira u zajednici te 25% velikih kompanija su uključeni u projekte kako bi poboljšali kvalitetu života u susjedstvu. Jedan od interesantnih alata društveno odgovornog poduzetništva (DOP-a) u Nizozemskoj je i "tržnica" (eng. marketplace) koja je forum kompanija, volonterskih organizacija i lokalne samouprave koji se susreću, razmjenjuju iskustva, grade partnerstva i naprosto spajaju potrebu volontera s potražnjom za volontere. U Nizozemskoj se organizira preko 50 tržnica godišnje ali isto tako i u susjednim zemljama Njemačkoj, Australiji i Belgiji. Na stranici www.beursvloer.com se može pronaći priručnik za organiziranje marketplace-a , na engleskom je i besplatan za skinuti sa stranice. Još neke od korisnih stranica: www.employeeVolunteering.org.uk, www.csreurope.org, www.Pointsoflight.org, www.bitc.org.uk.
U Utrechtu su predstavnici Mreže posjetili lokalni volonterski centar, koji kao jedan dio aktivnosti provodi brokering. Predstavljena je metoda brokering-a odnosno dogovaranja volonterske akcije volontera iz poslovnog sektora u organizacijama/institucijama. Primjerice kada firma pristupi brokeru, prvo se kroz inicijativni razgovor provjeri što zaposlenici - potencijalni volonteri inače rade na poslu, što vole, žele li se družiti s ljudima, raditi fizičke poslove itd. Nakon toga se napravi tzv. projektni plan volontiranja gdje su uključene informacije o njihovom volonterskom centru, predstavi jedan ili dva prijedloga gdje bi mogli volontirati i što bi trebali raditi (ponuda) te budžet u kojem su uključeni sati brokera. Po pristanku firme, potpisuje se ugovor, potom se odlazi na razgovor s organizacijom/institucijom i prave detaljni dogovori što će se raditi, kada, tko će kupiti materijale te dobivaju kratke informacije jedni o drugima. Broker obično dolazi na akciju na početku i na kraju a ukoliko ima vremena ostaje i tijekom cijele akcije. Minimum investiranog vremena je 2-4 sata, uobičajena se cijena kreće po satu oko 80€.
Posjeta Zakladi Stichting Mooi donijela je nove spoznaje o tzv. volontiranju srednjoškolaca kao obvezni dio školovanja (engl. school volunteering). Ovo je također pilot projekt u Nizozemskoj koji obuhvaća trenutno 20 pilot regija u cijeloj zemlji. Ovaj tzv. social internship je prilika gdje srednjoškolci moraju odraditi na godinu od 30-40 sati u nekoj organizaciji po izboru. Organizacija u koju idu je plaćena i potrebna joj je pomoć oko organizacije i prihvata mladih ljudi koji volontiraju. MOOI trenutno radi u 4 škole s oko 500 djece po školi a u cijelom Den Haagu je 700 škola. Zaključak je da je ovaj posao vrlo zahtjevan za organizatore volontiranja.
U sklopu upoznavanja s nizozemskim volonterskim centrima upoznati smo s udruženjem nizozemskih volonterskih organizacija te istraživanjem o razvoju volonterske infrastrukture u različitim zemljama zapadne Europe i Amerike. Direktor Regionalnog volonterskog centra Arnhem, g. Cees van de Bos, predstavio je istraživanje koje je proveo u suradnji s Erasmus University, Odjelom profitni-socijalni menadžment na temu "DEVELOPMENT OF VOLUNTEERING INFRASTRUCTURE in America, Denmark, England, Finland, Germany, Italy, the Netherlands and Norway". Istraživanje se može pronaći na stranicama CEV-a http://www.cev.be/69-other_publications-EN.html.
Udruženje nizozemskih volonterskih organizacija (Association of Dutch Voluntary Effort Organizations NOV) je mreža od 350 organizacija koje se bave volonterstvom odnosno ili rade sa ili za volontere. Glavne aktivnosti mreže su služenje interesu sektora, putem lobiranja i zagovaranja interesa, utjecanje na politike, konzultacije. Posredovanje za svoje članove/ice u susretima s drugim organizacijama/institucijama i omogućavanje suradnje i partnerstva na projektima. I naravno daljnja promocija volonterstva.
Izvještaj sastavila:
Slađana Novota
Udruga za razvoj civilnog društva SMART – Volonterski centar Rijeka

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.