Volonterski centar Split

HMVC HRVATSKA MREŽA VOLONTERSKIH CENTARA NAJAVLJUJE CIKLUS EDUKACIJA O MENADŽMENTU VOLONTERA


Edukacija se zasniva na edukacijskom kurikulumu koji je razvijen od strane Hrvatske mreže volonterskih centara (HMVC) kao rezultat partnerskog programa Volonterskih centara u Hrvatskoj (Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i udruga MI iz Splita) s međunarodnom organizacijom MOVISIE iz Nizozemske, kojeg je podržala Nizozemska vlada programom međunarodne pomoći MATRA. Kao osnova za izradu edukacijskog kurikuluma koristio se SMART-ov kurikulum koji obuhvaća edukaciju iz područja menadžmenta volontera.


Cilj edukacije je razviti sposobnosti, vještine, znanje i stavove sudionika kako bi razvili i/ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama/ustanovama.

Edukacija je namijenjena predstavnicima organizacija civilnog društva i ustanova koje rade u području socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva i kulture.
Volonterski centri će ujedno biti provoditelji edukacija na svom geografskom području. Mjesto održavanja radionica će biti izabrano s obzirom na iskazani interes sudionika.

Edukacija će se provesti u tri dvodnevna modula, koji će se održati tijekom tri mjeseca, što čini ukupno šest dana edukacije. Metodologija rada zasnivat će se na radu u manjim skupinama te intenzivnim korištenjem interaktivnih tehnika.
Jedan od uvjeta sudjelovanja je spremnost organizacije/ustanove na praktičnu primjenu znanja i vještina tijekom edukacije i razvijanje volonterskog programa u svojim organizaciji/ustanovi.

Na radionici mogu sudjelovati najviše dvije osobe iz iste organizacije.

U slučaju većeg interesa, organizator zadržava pravo prihvatiti samo jednog od prijavljenih ili odbaciti prijavu ukoliko je skupina već popunjena.

PLAN EDUKACIJE:

Udruga SMART
VOLONTERSKI CENTAR RIJEKA

VOLONTERSKI CENTAR OSIJEK
VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB UDRUGA MI
VOLONTERSKI CENTAR SPLIT
MODUL 1 18. - 19. 03. 09. 23. - 24. 03. 09. 11. - 12. 03. 09. 25. - 26. 03. 09.
MODUL 2 16. - 17. 04. 09. 15. - 16. 04. 09. 15. - 16. 04. 09
21. - 22. 04. 09.
MODUL 3 13. - 14. 05. 09. 13. - 14. 05. 09. 14. - 15. 05. 09
27. - 28. 05. 09.

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

O Centru

Volonterski centar Split osnovala je Udruga "MI" - Split 1998. godine. Centar je dobitnik brojnih nagrada, a pokrenuo je i osnivanje Hrvatske mreže volonterskih centara (današnji naziv: Hrvatski centar za razvoj volonterstva).

Kontakt

Sinjska 7/II, 21000 Split (Udruga "MI" - Split)

Tel: (021) 329-137 i 329-139
Mob: 091/329-1300

[email protected]

Pratite nas

Naše aktivnosti, djelatnosti i važne informacije pratite putem naše web stranice ili preko društvenih mreža:

Radno vrijeme

Pon-pet - od 8:00 do 16:00. Sastanci i savjetovanja s organizatorima volontiranja i novim volonterima na našoj adresi: pon-pet - od 10:00 do 15:00 h (molimo prethodnu najavu putem e-maila ili telefonski).