naziv

Ciklus edukacija o menadžmentu volontera

HMVC HRVATSKA MREŽA VOLONTERSKIH CENTARA NAJAVLJUJE CIKLUS EDUKACIJA O MENADŽMENTU VOLONTERA


Edukacija se zasniva na edukacijskom kurikulumu koji je razvijen od strane Hrvatske mreže volonterskih centara (HMVC) kao rezultat partnerskog programa Volonterskih centara u Hrvatskoj (Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i udruga MI iz Splita) s međunarodnom organizacijom MOVISIE iz Nizozemske, kojeg je podržala Nizozemska vlada programom međunarodne pomoći MATRA. Kao osnova za izradu edukacijskog kurikuluma koristio se SMART-ov kurikulum koji obuhvaća edukaciju iz područja menadžmenta volontera.


Cilj edukacije je razviti sposobnosti, vještine, znanje i stavove sudionika kako bi razvili i/ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama/ustanovama.

Edukacija je namijenjena predstavnicima organizacija civilnog društva i ustanova koje rade u području socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva i kulture.
Volonterski centri će ujedno biti provoditelji edukacija na svom geografskom području. Mjesto održavanja radionica će biti izabrano s obzirom na iskazani interes sudionika.

Edukacija će se provesti u tri dvodnevna modula, koji će se održati tijekom tri mjeseca, što čini ukupno šest dana edukacije. Metodologija rada zasnivat će se na radu u manjim skupinama te intenzivnim korištenjem interaktivnih tehnika.
Jedan od uvjeta sudjelovanja je spremnost organizacije/ustanove na praktičnu primjenu znanja i vještina tijekom edukacije i razvijanje volonterskog programa u svojim organizaciji/ustanovi.

Na radionici mogu sudjelovati najviše dvije osobe iz iste organizacije.

U slučaju većeg interesa, organizator zadržava pravo prihvatiti samo jednog od prijavljenih ili odbaciti prijavu ukoliko je skupina već popunjena.

PLAN EDUKACIJE:

Udruga SMART
VOLONTERSKI CENTAR RIJEKA

VOLONTERSKI CENTAR OSIJEK
VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB UDRUGA MI
VOLONTERSKI CENTAR SPLIT
MODUL 1 18. - 19. 03. 09. 23. - 24. 03. 09. 11. - 12. 03. 09. 25. - 26. 03. 09.
MODUL 2 16. - 17. 04. 09. 15. - 16. 04. 09. 15. - 16. 04. 09
21. - 22. 04. 09.
MODUL 3 13. - 14. 05. 09. 13. - 14. 05. 09. 14. - 15. 05. 09
27. - 28. 05. 09.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.