Volonterski centar Split

 

„Volonteri kao snaga solidarnosti u kriznim vremenima“ projekt je financiran iz programa Europa za građane. Vodeći partner projekta je Udruga “MI” - Split, a partneri na projektu su još Europski volonterski centar (Belgija), Zaklada Common Thing (Poljska), Volonterski centar Milano (Italija), Srbija u pokretu (Srbija) i Hrvatski centar za volonterski razvoj volonterstva (Hrvatska).

Projekt je produžetak projekta „Optimiziranje volonterskih usluga u doba izbjegličke krize“ koji je proveden tijekom 2016./2017. godine i koji je ponudio dokazima utemeljene preporuke utemeljene za unaprjeđenje volontiranja u kriznim vremenima.
Glavni cilj ovog projekta je pridonijeti jačanju i promicanju uloge volontiranja, s obzirom na činjenicu da je značaj volontiranja tijekom izbjegličke krize u EU bio nemjerljiv.
Kroz projekt ćemo u svih pet partnerskih zemalja (Hrvatska, Italija, Srbija, Poljska i Belgija) ispitati stavove javnosti o volontiranju za vrijeme krize i poslije nje. Rezultati istraživanja će biti predstavljeni tijekom nacionalnih događanja (konferenacija, skupova, okruglih stolova...) u svim partnerskim zemljama, kao i tijekom završne međunarodne konferencije koja će se održati u Hrvatskoj. Na događanjima koje ćemo organizirati sudionici će moći i raspravljati o organiziranom, koordiniranom i kvalitetnom volonterskom radu u vrijeme krize u zajednici. Pritom će se poticati suradnja među organizacijama koje rade na razvoju volonterstva i otvoriti prostor za dijalog o stavovima o ulozi volontera tijekom izbjegličke krize i tijekom procesa integracije.
Kroz intenzivnu promociju projekta putem događanja (promotivno događanje u Hrvatskoj i kickoff event povodom Svjetskog dana izbjeglica) te putem medija i društvenih mreža naglašavat će se važnost volontiranja, solidarnosti, izgradnje interkulturalnih i otvorenih društava, u skladu s politikama i strategijama EU-a.

eu za građane


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.