naziv

Svečana dodjela oznake kvalitete za volonterske centre

 

U Europskom domu u Zagrebu 10. prosinca održana je prva svečana dodjela oznake kvalitete za sedam lokalnih volonterskih centara koji su završili proces ispunjavanja Standarda kvalitete za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodijeljena je na tri godine nakon čega volonterski centri mogu ponovno predati zahtjev za dobivanje iste.

Prije nego su pristupili procjeni kvalitete lokalnih volonterskih centara i regionalni volonterski centri u Splitu (Volonterski centar Udruge "MI" - Split), Zagrebu (Volonetrski centar Zagreb), Rijeci (Volonterski centar Udruge SMART) i Osijeku (Volonterski centar Osijek) također su prošli samoprocjenu kvalitete te je njihova dokumentacija pregledana od strane nezavisnih stručnjaka te su dobili oznake kvalitete u trajanju od tri godine.

Lokalni volonterski centri koji su ovom prilikom dobili oznaku kvalitete: Volonterski centar Sisak (Agencija lokalne demokracije Sisak), Volonterski centar Vukovar (Centar za socijalno podučavanje PRONI), Volonterski centar Sinj (Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja SRMA Sinj), Volonterski centar VolontirAJMO! (Mreža udruga Zagor, Zabok), Volonterski centar Pozitiva (Udruga mladih „Mladi u EU“, Šibenik), Volonterski centar Zadar (Udruga socijalnih radnika Zadar), Volonterski centar VolonterKA (udruga Carpe Diem, Karlovac).

Svečanoj dodjeli prisustvovali su predstavnici regionalnih i lokalnih volonterskih centara, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ureda za udruge Vlade RH, Udruge gradova, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava i Udruge gradova, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.

Osim lokalnih volonterskih centara, proces samoprocjene i vanjske procjene ispunjavanja Standarda kvalitete za volonterske centre dovršili su i regionalni volonterski centri (Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Split, Volonterski centar Osijek i Volonterski centar Rijeka).

Standarde kvalitete za volonterske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva u želji da organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da kvalitetnije i lakše ostvaruju ovu ulogu, na korist svojih osnovnih korisnika – građana (volontera) i organizatora volontiranja, kao i drugih dionika na koje utječu.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.