Volonterski centar Split

Započela je provedba projekta "Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj". Ovim projektom želimo ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. 

Mladi su pokretačka snaga svakog društva te njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom životu predstavlja generator razvoja. Za osobni razvoj učenika kao cjelovite osobe važno je da se prema informacijama i znanju odnose kritički. To ćemo razvijati primjenom različitih strategija poučavanja kritičkog mišljenja te djelovanjem mladih u školi i zajednici.

Educirat ćemo i nastavnike kako bi u sinergiji s udrugama poticali buduće generacije na promišljanje i aktivnije uključivanje u održivi razvoj zajednice.

Glavne skupine aktivnosti:
- Akademija održivog razvoja za 20 nastavnika
- Izobrazba učenika o OR-u i volonterstvu
- Uključivanje 500 učenika u aktivnosti u školi i volontiranje u zajednici
- Izrada edukativnog paketa, koji se može koristiti i u drugim školama.

Kontinuirani učinak će se osigurati razvojem kurikuluma za održivi razvoj za srednje škole, obrazovnim materijalima (interaktivni paket za učenje - online kviz o održivom razvoju i video „Kako organizirati volontersku akciju u zajednici?-praktični vodič“) te uspostavljanjem volonterskih klubovai međusobne suradnje.

Provedba projekta započela je 1. srpnja 2019., a projekt će trajati do 31. lipnja 2021. Nositelj projekta je udruga ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, a uz Udrugu "MI" - Split (program Volonterskog centra Split) partneri su još i Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar Osijek, I. gimnazija Osijek, zagrebačka Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti, te splitska Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju.

Proračun projekta iznosi 1.438.177,54 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 1.294.359,79 kn.

Projekt je financiran sredstvima iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

O Centru

Volonterski centar Split osnovala je Udruga "MI" - Split 1998. godine. Centar je dobitnik brojnih nagrada, a pokrenuo je i osnivanje Hrvatske mreže volonterskih centara (današnji naziv: Hrvatski centar za razvoj volonterstva).

Kontakt

Sinjska 7/II, 21000 Split (Udruga "MI" - Split)

Tel: (021) 329-137 i 329-139
Mob: 091/329-1300

[email protected]

Pratite nas

Naše aktivnosti, djelatnosti i važne informacije pratite putem naše web stranice ili preko društvenih mreža:

Radno vrijeme

Pon-pet - od 8:00 do 16:00. Sastanci i savjetovanja s organizatorima volontiranja i novim volonterima na našoj adresi: pon-pet - od 10:00 do 15:00 h (molimo prethodnu najavu putem e-maila ili telefonski).