naziv

Započela provedba projekta "Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj zajednice"

Započela je provedba projekta "Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj". Ovim projektom želimo ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. 

Mladi su pokretačka snaga svakog društva te njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom životu predstavlja generator razvoja. Za osobni razvoj učenika kao cjelovite osobe važno je da se prema informacijama i znanju odnose kritički. To ćemo razvijati primjenom različitih strategija poučavanja kritičkog mišljenja te djelovanjem mladih u školi i zajednici.

Educirat ćemo i nastavnike kako bi u sinergiji s udrugama poticali buduće generacije na promišljanje i aktivnije uključivanje u održivi razvoj zajednice.

Glavne skupine aktivnosti:
- Akademija održivog razvoja za 20 nastavnika
- Izobrazba učenika o OR-u i volonterstvu
- Uključivanje 500 učenika u aktivnosti u školi i volontiranje u zajednici
- Izrada edukativnog paketa, koji se može koristiti i u drugim školama.

Kontinuirani učinak će se osigurati razvojem kurikuluma za održivi razvoj za srednje škole, obrazovnim materijalima (interaktivni paket za učenje - online kviz o održivom razvoju i video „Kako organizirati volontersku akciju u zajednici?-praktični vodič“) te uspostavljanjem volonterskih klubovai međusobne suradnje.

Provedba projekta započela je 1. srpnja 2019., a projekt će trajati do 31. lipnja 2021. Nositelj projekta je udruga ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, a uz Udrugu "MI" - Split (program Volonterskog centra Split) partneri su još i Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar Osijek, I. gimnazija Osijek, zagrebačka Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti, te splitska Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju.

Proračun projekta iznosi 1.438.177,54 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 1.294.359,79 kn.

Projekt je financiran sredstvima iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.