naziv

Završno događanje projekta „Volontiranjem protiv nasilja“ - predstavljanje rezultata projekta i preporuke

 

Završno događanje projekta „Volontiranjem protiv nasilja“ organizirao je Volonterski centar Udruge „MI“ – Split u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva BONSAI te osnovnim školama Stobreč, Pučišća i OŠ Antuna Masle (Orašac, nedaleko Dubrovnika).

IMG 1900 2

Završno događanje projekta održalo se 9. listopada (ponedjeljak) u vremenu od 11 do 15 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića na adresi Ul. slobode 2, Split.

Na završnom događanju sudjelovali su stručnjaci u radu s djecom i mladima te volonteri – oko 40 djece koja su sudjelovala u projektu, pohađala radionice iz područja nenasilne komunikacije te u konačnici odradila volonterske akcije. Stručnjaci i sama djeca koja su sudjelovala u projektu dali su svoj osvrt na temu volontiranja kao alata u suzbijanju nasilja u školama. 

Tijekom samog događanja predstavljena je i brošura pod nazivom „Uloga volontiranja u prevenciji vršnjačkog nasilja“. Autorice brošure su Anja Marković (Udruga Bonsai) te Tanja Tešija i Antonia Matković (Udruga „MI“-Split).

Panel raspravu moderirala je dipl. psih. Nives Ivelja, direktorica Udruge „MI“, a sudjelovali su: Ružica Vorgić Krvavica, pedagoginja Obrtno tehničke škole u Splitu; Marijana Petrić Maršić, psihologinja Obrtno tehničke škole u Splitu; Davor Belaić, umirovljeni prof. matematike OŠ Sućidar, voditelj Kluba mladih matematičara koji je dobitnik nagrade Otisak srca za poticanje volontiranja u školi; Daniel Šantić, pedagog OŠ Pučišća; Vedrana Ždero, psihologinja OŠ Stobreč i Ivana Svetac, pedagoginja OŠ Antuna Masle, Orašac.

Panelisti su dali svoj osvrt na problematiku vršnjačkog nasilja, podijelili s ostalim sudionicima svoja iskustva te dali preporuke učenicima kako se ponašati u nasilnim situacijama. Osvrnuli su se i na važnost volontiranja kao oblika nenasilnog, pozitivnog ponašanja koje dovodi do poboljšanja školske klime i odnosa među učenicima.

Događanje je završilo podjelom zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u projektu te zajedničkim fotografiranjem.

 Projekt je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.