Volonterski centar Split

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv za prijavu kadnidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrada za volontiranje u 2017. godini. Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama: fizička osoba volonter/-ka, fizička osoba koordinator/-ica volontera i pravna osoba - organizator volontiranja.

Državne nagrada za volontiranje u 2017. godini.dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca/pojedinki i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja u periodu od travnja 2016. godine do studenoga 2017. godine, a koje su sukladno Zakonu o volonterstvu doprinijele:

  • poboljšanju kvalitete života više osoba, više skupina osoba ili općoj dobrobiti;
  • aktivnom uključivanju više osoba ili skupina u društvena zbivanja;
  • razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje, najkasnije do 22. studenog 2017. godine. Sve detalje i upute potražite na stranici: http://mdomsp.hr/.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.