naziv

Projekt "Volonteri iz školskih klupa"

 

Udruga "MI" - Split je, u partnerskoj suradnji sa udrugom Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje kao nositeljem projekta te Dječjim centrom „Logos“ iz Slavonskog Broda, Palijativnim timom LiPa iz Lipika, Zdravstvenim učilištem Zagreb, Zdravstvenom školom Split, Srednjom medicinskom školom Slavonski Brod i Srednjom školom Pakrac, započela sa provedbom projekta „Volonteri iz školskih klupa“.

Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 1.104.745, 29 HRK, a provodi se u periodu od lipnja 2017. do studenog 2018. godine.

Cilj projekta je razviti i unaprijediti kapacitete organizacije civilnog društva i škola, uključenih u projekt kroz partnerstvo, za provedbu kvalitetnih i održivih volonterskih programa u 4 grada (Zagreb, Split, Lipik i Slavonski Brod).
Iz svake partnerske organizacije, najmanje jedna osoba će biti osposobljena za koordinatora volontera te će potom biti uključena u aktivnosti volontiranja, dok će iz svake partnerske škole, najmanje 15 učenika biti uključeno u volonterske aktivnosti, što čini ukupno najmanje 60 učenika. Učenici pohađaju medicinske škole i školuju se za zanimanja iz područja zdravstvenih usluga te će moči razvijati, unaprjeđivati i koristiti stečena profesionalna znanja na dobrobit drugih i razvijati i stjecati osobne kompetencije i socijalne vještine važne za obavljanje budućeg zanimanja.

Kroz projektne aktivnosti razvit ćemo i unaprijediti profesionalne i osobne kapacitete učenika-volontera te kapacitete partnerskih organizacija za pripremu i provedbu programa volontiranja u lokalnim zajednicama. Unaprijedit ćemo svijest o važnosti i vrijednostima volontiranja ne samo među učenicima koji čine našu ciljnu skupinu, već i njihovim roditeljima i profesorima te doprinijeti razvoju aktivnog građanstva među mladima.

Sudjelovanje u razvoju i provedbi volonterskih programa te Plan razvoja volonterstva u školama omogućit će postavljanje strukture u školi te nastavak aktivnosti i po završetku projekta. Istraživanja su pokazala da se mladi koji se uključuju u volonterske aktivnosti u znatnom broju odlučuju na volontiranje i kasnije odnosno tijekom cijelog života te da mladi volontiranjem razvijaju razumijevanje za društvene promjene i suosjećanje sa drugima; uče socijalne vještine i razvijaju moralne i etičke koncepte te volontirajući utječu i pokreću društvene promjene.

Školsko volontiranje, uz brojne prednosti za učenike i volontere, ima prednosti i za školu i za društvo u cjelini. Učenici volontirajući razvijaju samopouzdanje, stječu nova znanja i vještine te nova poznanstva, osjećaju se korisnima te korisnije provode svoje slobodno vrijeme, stječu svoja prva profesionalna iskustva i znanja te razvijaju socijalne vještine.

Škole ipak, uvođenjem volonterskog programa dobivaju školski kurikulum obogaćen novim vrijednostima i vještinama, povećanu kvalitetu rada te razvijaju dublji odnos između nastavnika i učenika. Učenici koji volontiraju mogu pomoći i u stvaranju jačeg partnerstva s cjelokupnom zajednicom.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.