Volonterski centar Split

 

U lipnju 2017., Hrvatska mreža volonterskih centara započela je s provedbom projekta pod nazivom "Hrvatska volontira – Pozitivna struja volonterstva" koji je usmjeren ka rješavanju problema neujednačenog razvoja volonterstva i potrebe za njegovom snažnijom promocijom u cijeloj Hrvatskoj. Svrha projekta je doprinijeti daljnjoj afirmaciji prakse volontiranja, osnaživanju infrastrukture i standardizaciji rada na regionalnoj razini te promociji volonterstva i dobrih praksi u razvoju kvalitetnih volonterskih programa. Projekt je namijenjen ključnim skupinama prepoznatima u području volonterstva: volonterskim centrima, organizatorima volontiranja – organizacije civilnog društva i ustanove koje pružaju socijalne i zdravstvene usluge te građanima.

 Ciljevi projekta su sljedeći: 

 - Afirmirati volontersku praksu OCD-a koje pružaju usluge za opće dobro i ustanova socijalne skrbi i zdravstva u skladu sa standardima kvalitete na području RH putem uspostavljanja Standarda kvalitete za volonterske programe organizatora volontiranja i Standarda kvalitete za volonterske centre te nacionalne konferencije o volontiranju u području socijalne skrbi. 

- Povećati nacionalne kapacitete za edukaciju u području menadžmenta volontera i infrastrukturu za podršku razvoju volonterstva na lokalnoj i regionalnoj razini putem revizije Nacionalnog kurikuluma za menadžment volontera, obrazovne akademije Trening za trenere za provoditelje izobrazbe menadžment volontera, online baze trenera HMVC-a te uspostavljanja i pokretanja postupka certificiranja volonterskih centara. 

- Promovirati volonterstvo kroz dobre prakse volonterskih programa te povećati vidljivost mogućnosti za volontiranje u RH putem nacionalne kampanje Hrvatska volontira, izrade nacionalne informatičke platforme / interaktivne baze organizatora volontiranja i volontera te promocije volonterskog programa javne ustanove Doma za starije osobe Maksimir. 

Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 692.986,69 HRK, a provodi se u partnerskoj suradnji Hrvatske mreže volonterskih centara, Volonterskog centra Osijek, Udruge "MI" – Volonterski centar Split, Volonterskog centra Zagreb, Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra Rijeka te Doma za starije osobe „Maksimir“ iz Zagreba. Projekt traje od lipnja 2017. do studenog 2018. godine.

 

hmvc esf footer


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

O Centru

Volonterski centar Split osnovala je Udruga "MI" - Split 1998. godine. Centar je dobitnik brojnih nagrada, a pokrenuo je i osnivanje Hrvatske mreže volonterskih centara (današnji naziv: Hrvatski centar za razvoj volonterstva).

Kontakt

Sinjska 7/II, 21000 Split (Udruga "MI" - Split)

Tel: (021) 329-137 i 329-139
Mob: 091/329-1300

[email protected]

Pratite nas

Naše aktivnosti, djelatnosti i važne informacije pratite putem naše web stranice ili preko društvenih mreža:

Radno vrijeme

Pon-pet - od 8:00 do 16:00. Sastanci i savjetovanja s organizatorima volontiranja i novim volonterima na našoj adresi: pon-pet - od 10:00 do 15:00 h (molimo prethodnu najavu putem e-maila ili telefonski).