Volonterski centar Split

Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (˝Narodne novine", br.104/15), Ministarstvu podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije za izvješća organizatora volontiranja. Unos podataka za 2016. godinu završio je 31. ožujka 2017. godine.

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2016. godini:
U 2016. godini u Hrvatskoj je smanjen broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 12%, što je rezultiralo i smanjenim brojem prijavljenih volontera za 7% u odnosu na 2015. godinu, dok se broj volonterskih sati povećao za 13% u odnosu na 2015. godinu.

Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 217
Broj volontera/ki: 48 731
Broj volonterskih sati: 3 332 984
Troškovi volontiranja: 12.748.895,88 kn

Na OVOM linku možete preuzeti popis svih organizatora volontiranja u 2016. godini, a na OVOM linku možete preuzeti komparativnu statistiku volontiranja 2015.-2016. 


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.