Volonterski centar Split

 

U Novom Sadu je 23. ožujka 2017. godine održana druga međunarodna konferencija u sklopu propjekta "Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize". Cilj konferencije bio je postaviti bazu za izradu preporuka za poboljšanje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize te razmijeniti iskustva među organizatorima volonterskog rada.

Tanja Tešija iz Udruge "MI" - Split na konferenciji je predstavila projekt i istraživanje o stavovima volontera, izbjeglica i organizatora volontiranja iznesenima na društvenim mrežama i u medijima koji su popratili izbjegličku krizu svojim člancima i reportažama. Giulia Bordin iz Europskog volonterskog centra (Belgija) govorila je o volontiranju u vremenim izbjegličke krize i njihovim iskustvima, a u drugom dijelu konferencije metodom world caféa i radom u tri grupe nastojali smo doći do što više različitih mišljenja radi izrade preporuka za optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize. 

Nositelj projekta “Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize” je Udruga “MI” – Split (Hrvatska), a provodi ga u partnerstvu s Novosadskim humanitarnim centrom (Srbija), udrugom Legis (Makedonija), Volonterskim centrom Sheffield (UK), Volonterskim centrom OKA (Mađarska), Hrvatskom mrežom volonterskih centara (Hrvatska) i Europskim volonterskim centrom (Belgija). Projekt je financiran sredstvima iz programa Europa za građaneGlavni cilj projekta je doprinijeti jačanju uloge volontera u kriznim razdobljima u modernoj Europi. Dodatno, cilj je pružiti, na dokazima utemeljene, preporuke koje bi dovele do poboljšavanja volonterskih servisa i usluga na razini Europske unije.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.