naziv

Izrađen online alat za popunjavanje Potvrde o kompetencijama

 

Volonterski centar Osijek je zajedno s partnerima iz Slovačke i Rumunjske kroz projekt „Kompetencije u volontiranju – kompetencije u životu“ (CIVCIL) izradio online alat za izradu Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koji omogućuje organizatorima volontiranja i volonterima zajednički proces popunjavanja te volonterima olakšava pristup do izdanih Potvrda.

Kako bi se volontiranje učinilo vidljivijim na tržištu rada, ali i u daljnjem obrazovanju, izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu 2013. godine omogućeno je izdavanje potvrde o kompetencijama – znanjima, vještinama i iskustvima – stečenim kroz volontiranje onim volonterima koji su u dugoročnom volonterskom angažmanu, odnosno koji volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. Sam Zakon kao jednu od najvažnijih dobrobiti volontiranja ističe da se: ''Volontiranjem stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit''.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje dokument je koji olakšava definiranje razine stečenog znanja i vještina tijekom volonterskog angažmana. Njezina je namjera pružiti podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija stečenih kroz volonterska iskustva (što uključuje znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost), radi cjelovitog predstavljanja bilo kojoj trećoj strani. Potvrda se oslanja na europski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Online alat Potvrde o kompetencijama jednostavan je alat za upotrebu koji organizatorima volontiranja i volonterima omogućuje zajednički proces popunjavanja, veću fleksibilnost, pristup u svakom trenutku, a s obzirom na veliki napredak u online komunikaciji, ovaj alat, posebice mladima, može biti zanimljiviji i prihvatljiviji od izdavanja Potvrde u papirnatom obliku. Također, alat omogućuje i pregled broja svih izdanih Potvrda o kompetencijama.

Alat je dostupan na OVOJ web stranici. 
Upute za upotrebu alata možete pronaći i na web stranici, ali i preuzeti OVDJE.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.