Volonterski centar Split

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izdao je informativnu brošuru o projektima financiranim u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013., u kojoj se nalaze i iskustva Volonterskog centra Udruge "MI" - Split u provedbi projekta pod nazivom "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga".

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao tijelo akreditirano za provođenje Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.“ (OP RLJP), odnosno za provedbu operacija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), 21. srpnja 2014. objavio je dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga (natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESF-a) te 29. prosinca 2014. godine ugovorio provedbu projekata iz oba poziva u okviru Prioritetne osi 5, mjere 5.2 "Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj" Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala: „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ i „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnoga društva za lokalni razvoj“.

Organizacije civilnoga društva uspješno su koristile sredstva Europske unije koje je programirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kojima se isticao njihov značaj za demokratski razvoj, odnosno društveno ekonomski razvoj te je ugovoreno gotovo 100% sredstava koja su im bila na raspolaganju u proteklom razdoblju. Ujedno su u pozivima na dodjelu bespovratnih sredstava usmjerenima prevenciji socijalne isključenosti, povećanju zapošljivosti (posebno marginaliziranih skupina) i razvoja obrazovanja predstavljale značajan dio prijavitelja i partnera u provedbi projekata, odnosno korisnika bespovratnih sredstava.

Ovom informativnom publikacijom predstavljeni su uspješno provedeni projekti, s osvrtom organizacija koje su ih provodile na najveće izazove u provedbi projekata te na njihovo viđenje doprinosa projekata pozitivnim promjenama i učincima projekata na zajednicu u kojoj su provedeni, odnosno na društvo u cjelini. Ukupno je financiran 71 projekt. Na zamolbu Ureda za udruge Vlade RH, odgovorio je pozitivno 61 korisnik projekta. Prikazi projekta dodatno su obogaćeni inspirativnim citatima i/ili dojmovima korisnika projekta, te brojnim fotografijama koje su vizualno dočarale raznolikost projekata kojima je zajednički doprinos razvoj inovativnih socijalnih usluga, razvoj civilnoga društva i uključenost građana u razvoj lokalne zajednice.

Namjera je brošurom informirati, ali i potaknuti druge organizacije civilnoga društva da se, koristeći primjere dobre prakse, odluče i same prijaviti na buduće natječaje koji će biti raspisani u okviru Europskog socijalnog fonda.

Na OVOJ poveznici možete preuzeti brošuru u cijelosti.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

O Centru

Volonterski centar Split osnovala je Udruga "MI" - Split 1998. godine. Centar je dobitnik brojnih nagrada, a pokrenuo je i osnivanje Hrvatske mreže volonterskih centara (današnji naziv: Hrvatski centar za razvoj volonterstva).

Kontakt

Sinjska 7/II, 21000 Split (Udruga "MI" - Split)

Tel: (021) 329-137 i 329-139
Mob: 091/329-1300

[email protected]

Pratite nas

Naše aktivnosti, djelatnosti i važne informacije pratite putem naše web stranice ili preko društvenih mreža:

Radno vrijeme

Pon-pet - od 8:00 do 16:00. Sastanci i savjetovanja s organizatorima volontiranja i novim volonterima na našoj adresi: pon-pet - od 10:00 do 15:00 h (molimo prethodnu najavu putem e-maila ili telefonski).