Volonterski centar Split

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je novi Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. 

Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima podnosi svaki organizator volontiranja koji ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o volonterstvu, a koji je u izvještajnom razdoblju organizirao volontiranje. Izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Izvješće se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, na propisanom obrascu.

Čitav tekst Pravilnika možete pronaći OVDJE, a obrazac koji je potrebno popuniti možete pronaći OVDJE