Volonterski centar Split

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je novi Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. 

Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima podnosi svaki organizator volontiranja koji ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o volonterstvu, a koji je u izvještajnom razdoblju organizirao volontiranje. Izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Izvješće se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, na propisanom obrascu.

Čitav tekst Pravilnika možete pronaći OVDJE, a obrazac koji je potrebno popuniti možete pronaći OVDJE

 


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.