naziv

Rezultati istraživanja osobina ličnosti i motiva za volontiranje

Psihologinje Marija Juzbašić i Tena Vukasović Hlupić prošle su godine provele istraživanje osobina ličnosti i motiva za volontiranje na uzorku od 140 ženskih i 19 muških volontera, mahom studenata i studentica iz Zagreba, Splita i Osijeka. Ovakav omjer nije neočekivan s obzirom na to da su i u bazama većine volonterskih centara u Hrvatskoj muški volonteri podzastupljeni u odnosu na ženske.

Glavni cilj ovog istraživanja bio je provjeriti mogućnost predviđanja motiva za volontiranje na temelju osobina ličnosti petofaktorskog modela (pet osnovnih faktora ličnosti: ekstraverzija, ugodnost, savjesnost, neuroticizam/emocionalna stabilnost i otvorenost za iskustva). Rezultati su pokazali da su volonteri u Hrvatskoj najčešće ugodne, savjesne, altruistične, pouzdane i moralne osobe širokih umjetničkih interesa, čiji su dominantni motivi za volontiranje težnja za novim iskustvima i znanjima te usavršavanjem, kao i altruistična briga za druge, posebno za one koje smatraju manje sretnima od njih samih.

Iako u ovom istraživanju nije postojala kontrolna skupina nevolontera, inozemna istraživanja pokazuju da su toplina i pozitivne emocije, kao i povjerenje, altruizam i suosjećanje uže osobine ličnosti na kojima volonteri postižu značajno više rezultate od nevolontera.

Unatoč tome što se rezultati ovog istraživanja ne mogu generalizirati na ukupnu populaciju volontera u Hrvatskoj, ono je omogućilo nove spoznaje u dosad neistraženom području odnosa osobina ličnosti i motiva za volontiranje. Budući da su druga istraživanja pokazala da će osobe češće i duže volontirati ako su poziv za volontiranje i volonterski posao koji obavljaju u skladu s njihovom motivacijom i osobinama ličnosti, ovo istraživanje moglo bi koristiti organizatorima volontiranja u pozivanju volontera i kreiranju volonterskih pozicija.

Članak objavljen u časopisu Psihologijske teme u potpunosti je dostupan i otvoren za preuzimanje na ovom linku.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.