Volonterski centar Split

Predmet Natječaja je dodjela Godišnje nagrade za razvoj i promociju volonterstva „Vinka Luković” (u daljnjem tekstu: Nagrada) koju dodjeljuje Savjet Volonterskog centra Split Udruge „MI” na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Nagrade.

Nagrada se dodjeljuje neprofitnim organizacijama za iskazani doprinos razvoju volonterstva i volonterskih aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 01.01.2011. do 31.10.2011.

I.    TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti neprofitne organizacije-organizatori volontiranja definirane člankom 7. Zakona o volonterstvu NN58/07.
Kriteriji za kandidaturu:
-    organizacije koje djeluju na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu.
-    provedene aktivnosti u volonterskom radu i organiziranju volontiranja koje su dovele do poboljšanja kvalitete života, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva na području Splitsko-dalmatinske županije
-    djelovanje kojim se  promiče i razvija volonterstvo na području Splitsko-dalmatinske županije

II.    ŠTO SE MOŽE PRIJAVITI?
Aktivnosti neprofitnih organizacija u volonterskom radu i organiziranju volontiranja sukladno odredbama Zakona o volonterstvu.

III.    NAČIN PRIJAVE
Prijava treba sadržavati popunjeni, potpisani i ovjereni prijavni obrazac kandidata sa dokumentima koji potkrepljuju navode kandidature kao što su određene publikacije, fotografije, novinski članci i sl.
Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa internet stranice Volonterskog centra Udruge “MI” – Split www.vcst.info ili u prostorijama Udruge “MI” – Split na adresi: Sinjska 7, Split.

Predlagatelji kandidata za dodjelu Nagrade mogu biti udruge, institucije i ostale organizacije.
Neprofitna organizacija može sama sebe predložiti kao kandidata za dodjelu Nagrade uz uvjet  potporu još najmanje dvije neprofitne organizacije

Svi zainteresirani mogu svoje prijave dostaviti osobno ili poštom u roku predviđenom natječajem na adresu Udruge MI:

Udruga MI Split
Sinjska 7
21 000 Split

uz napomenu:
“Ne otvaraj – za natječaj”


IV.    ROK ZA PRIJAVU
Rok za prijavu na natječaj je 21 dan od dana raspisivanja natječaja, a najkasnije do 15. studenog 2011.  Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.


V.    VRSTA NAGRADE
Nagrada se sastoji od diplome i  umjetničkog djela, a dodjeljuje se jednom godišnje na svečanosti prigodom obilježavanja 5. prosinca - Međunarodnog dana volontera.

Dodjeljuju se ukupno tri nagrade.

VI.    NAČIN PROCJENE I ODABIR NAJKVALITETNIJIH PRIJAVA
Sve prijave podložne su procjeni Povjerenstva za dodjelu nagrade kojeg imenuje Savjet Volonterskog centra Split.

Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi Savjet Volonterskog centra Split u roku od 15 dana po isteku roka za dostavu prijedloga kandidata/kandidatkinje.

Svim podnositeljima prijava, bez obzira na rezultate procjene, dostavit će se informacija o rezultatima natječaja.


VII.    DODATNE INFORMACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU
Sve dodatne informacije potrebne za prijavu, zainteresirani/e mogu dobiti na telefon 021/329-139 ili na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


U Splitu, 24. listopada 2011.godine
Savjet Volonterskog centra Udruge MI