Volonterski centar Split

U sklopu 18. Dana volonterskog rada u svibnju predviđena je humanitarna akcija potpore za jednu organizaciju civilnog društva koja će se održati 23. svibnja 2015. na Trgu Republike (Prokurative) uz tradicionalno predstavljanje rada organizacija civilnog društva na štandovima i popratni kulturno-zabavni program.

Molimo sve organizacije zainteresirane za potporu da ispune prijavni obrazac koji možete naći na ovom linku. Prijave pošaljite poštom na adresu: Udruga Mi, Sinjska 7/II s naznakom „Prijava za potporu organizaciji civilnog društva - NE OTVARAJ“. Rok za prijavu je 8. svibnja 2015.

Odluku o izabranoj organizaciji će donijeti Savjet volonterskog centra Split udruge "MI". 

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju. 


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.