Volonterski centar Split

Pozivamo Vas na prezentaciju 12.6.2014. u prostorije INFO ZONE (Jerina 1, Split)  s početkom u 11 sati.

Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju. Volontiranjem se, također, stječu iskustva i razvijaju kompetencije (koja uključuju znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost) potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit. S tim u skladu pokrenute su različite inicijative na razini Europske unije i unutar Hrvatske kako bi se kompetencije stečene volontiranjem prepoznale. Najznačajnija inicijativa vezana je uz izradu jedinstvenog europskog obrasca za bilježenje kompetencija stečenih kroz volontiranje.

 

Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) pokriveno je  važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a  odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem.  Važnost uvođenja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje posebno se odnosi na mlade koji su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada.  

U okviru stalnih aktivnosti u sklopu Programa STEP, Udruga MI organizira prezentaciju iskustava volontera uključenih u različite volonterske programe unutar zemalja EU i svijeta. Prezentatori će biti predstavnici splitskih udruga koji će podijeliti svoje iskustvo i pokušati prenijeti barem mali dio vrijednosti kojeg volonterstvo u sebi nosi.
Pozivamo Vas na prezentaciju 12.6.2014. u prostorije INFO ZONE (Jerina 1, Split)  s početkom u 11 sati.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.