Volonterski centar Split

Budući da se ovogodišnja manifestacija Hrvatska Volontira odvija u svijetlu poplava koje su pogodile Hrvatsku i susjedne zemlje, Volonterski centri poduzimaju  i aktivnosti koje dodatno podržavaju solidarnost građana. Ovim putem želimo naglasiti kako je radi sigurnosti ljudi koji žele pomoći poplavljenim područjima važno da organizaciju pomoći prepustimo institucijama i organizacijama kojima je to primarna misija (DUZS, HGSS, HCK, civilna zaštita, lokalna samouprava, policija i vojska) i da sve aktivnosti poduzimamo s njima u suradnji.

Volonterski centri u tom smislu organiziraju one aktivnosti koje mogu dodatno podržati navedene institucije i to ovisno o potrebama područja na kojem djeluju: informiranje, prikupljanje pomoći i motiviranje ljudi na iskazivanje solidarnosti.
Manifestacija Hrvatska volontira će unatoč nastalim okolnostima biti izvedena upravo kao podsjetnik na vrijednosti dobrovoljnog angažmana građana uvijek, a posebno u izvanrednim okolnostima.
Ovim putem također želimo ukazati na važnost post kriznog djelovanja. Ljudi kojima je u poplavama stradala imovina trebati će našu pomoć i dugo nakon što prestane direktna opasnost i interes medija.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.