Volonterski centar Split

U pokušaju da osigura bolje priznavanje ekonomske snage/vrijednosti volonterstva od strane javnih vlasti, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) zauzima se za regulaciju usklađivanja mjerenja ove aktivnosti u zemljama EU-a.

Volontiranje pridonosi uključivom rastu, povećava društveni i ljudski kapital, njeguje međugeneracijsku solidarnost i ima značajnu ekonomsku vrijednost, no, unatoč zaslugama i sve većoj važnosti, volontiranje ostaje široko nepriznato i rijetko zahvaćeno statistikom, smatra EGSO.

Trenutno, mnoge države članice ili ne prikupljaju podatke o volonterstvu uopće, ili koriste različite definicije i metode, što čini gotovo nemogućim procijeniti veličinu i vrijednost volontestva u EU ili uspoređivati podatkerazličitih podataka.

U izradi nacrta propisa, Europska komisija bi se trebala referirati na priručnik Međunarodne organizacije rada o mjerenju volonterskog rada koji je razvijen kako bi se pomoglo zemljama u prikupljanju sustavnih i usporedivih podataka o neplaćenom radu pridodavanjem takvih pitanja istraživanjima o tržištu rada.Više o tome možete pronaći na web stranicama EGSO-a .


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.