Volonterski centar Split

Podsjećamo Vas na obvezu (temeljem članka 33. Zakona i Pravilnika o sadržaju izvješća organizatora volontiranja NN 101/08), da Ministarstvu socijalne politike i mladih podnesete Izvješće organizatora volontiranja za 2013. godinu. Svima nam je u interesu prikupiti vjerodostojne podatke o broju volontera i volonterskih sati jer na taj način dobivamo uvid u stvaran obim volontiranja i njegov udio u razvoju društva, čime doprinosimo boljoj prepoznatljivosti i promociji volonterstva kao velike društvene vrijednosti. Molimo da Izvješće podnesete putem Aplikacije za izvješća organizatora volontiranja putem linka volonteri.mspm.hr. Za unos podataka, Aplikacija će biti otvorena 27. prosinca 2013. godine. Više o tome ovdje.