Volonterski centar Split

Podsjećamo Vas na obvezu (temeljem članka 33. Zakona i Pravilnika o sadržaju izvješća organizatora volontiranja NN 101/08), da Ministarstvu socijalne politike i mladih podnesete Izvješće organizatora volontiranja za 2013. godinu. Svima nam je u interesu prikupiti vjerodostojne podatke o broju volontera i volonterskih sati jer na taj način dobivamo uvid u stvaran obim volontiranja i njegov udio u razvoju društva, čime doprinosimo boljoj prepoznatljivosti i promociji volonterstva kao velike društvene vrijednosti. Molimo da Izvješće podnesete putem Aplikacije za izvješća organizatora volontiranja putem linka volonteri.mspm.hr. Za unos podataka, Aplikacija će biti otvorena 27. prosinca 2013. godine. Više o tome ovdje.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.