Volonterski centar Split

Ovogodišnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) pokriveno je  važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a  odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem. 

Poseban izazov za zakonodavca bio je osiguranje instrumenata vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva  stečenih volontiranjem  koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja, a  na zahtjev volontera. 

Važnost uvođenja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje posebno se odnosi na mlade koji su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada.  

Ministarstvo socijalne politike i mladih kao nositelj provedbe Zakona, izradilo je okvirni sadržaj Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Radi lakšeg razumijevanja i popunjavanja ovog novog i važnog alata izrađen je i Vodič za popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koji sadrži i primjer popunjene Potvrde.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

O Centru

Volonterski centar Split osnovala je Udruga "MI" - Split 1998. godine. Centar je dobitnik brojnih nagrada, a pokrenuo je i osnivanje Hrvatske mreže volonterski centara (današnji naziv: Hrvatski centar za razvoj volonterstva).

Kontakt

Sinjska 7/II, 21000 Split (Udruga "MI" - Split)

Tel: (021) 329-137 i 329-139
Mob: 091/329-1300

[email protected]

Pratite nas

Naše aktivnosti, djelatnosti i važne informacije pratite putem naše web stranice ili preko društvenih mreža:

Radno vrijeme

Pon-pet - od 8:00 do 16:00. Sastanci i savjetovanja s organizatorima volontiranja i novim volonterima na našoj adresi: pon-pet - od 10:00 do 15:00 h (molimo prethodnu najavu putem e-maila ili telefonski).