Volonterski centar Split

Ovogodišnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) pokriveno je  važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a  odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem. 

Poseban izazov za zakonodavca bio je osiguranje instrumenata vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva  stečenih volontiranjem  koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja, a  na zahtjev volontera. 

Važnost uvođenja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje posebno se odnosi na mlade koji su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada.  

Ministarstvo socijalne politike i mladih kao nositelj provedbe Zakona, izradilo je okvirni sadržaj Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Radi lakšeg razumijevanja i popunjavanja ovog novog i važnog alata izrađen je i Vodič za popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koji sadrži i primjer popunjene Potvrde.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.