Volonterski centar Split

Pismo HMVC-a o bilježenju kompetencija stečenih volontiranjem namjenjeno je svim volonterima i organizatorima volontiranja!

PREPOZNAVANJE KOMPETENCIJA STEČENIH KROZ VOLONTIRANJE

Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost ili usluga od interesa Republike Hrvatske koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena bivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju. Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit.

S tim u skladu pokrenute su različite inicijative na razini Europske unije i unutar Hrvatske kako bi se kompetencije stečene volontiranjem prepoznale. Naime na razini Europske unije, pokrenuti su različiti procesi u cilju razvoja sustavne procedure koje će moći primjenjivati sve zemlje članice i sukladno svojim nacionalnim potrebama i uvjetima, iste prilagoditi. Najznačajnija inicijativa vezana je uz izradu jedinstvenog europskog obrasca za bilježenje kompetencija stečenih kroz volontiranje.

U okviru te inicijative, preporuka je Europske komisije da se kompetencije stečene volontiranjem prate, evidentiraju, i prepoznaju. Time se svima koji volontiraju daje mogućnost da putem jednostavnih alata evidentiraju svoje kompetencije stečene kroz volontiranje koje se kasnije mogu koristiti kao prilog životopisu i za predstavljanje potencijalnim poslodavcima. Na razini Europske unije, uprava zadužena za koordiniranje cijelog tog procesa je Uprava za obrazovanje i kulturu (DG Education and Culture), kontakt osoba je Pedro Chaves. Države članice neće biti obvezne raditi u skladu s preporukama, budući da za takve stvari Europska komisija ne može obvezati članice niti pokrenuti sankcije u slučaju da se iste ne ispunjavaju.

Na nacionalnoj razini, u Hrvatskoj, u veljači ove godine pokrenut je proces (sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu NN22/13) izrade Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Namjera je potvrde pružiti podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija (koja uključuju znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost) stečenih kroz volonterska iskustva, kako bi njima mogli poboljšati i upotpuniti svoj životopis te se bolje predstaviti potencijalnim poslodavcima. Očekuje se da će potvrda biti usvojena od strane Ministarstva socijalne politike i mladih do kraja 2013. godine. Potvrda će biti dostupna svim volonterkama, volonterima i organizatorima volontiranja na web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih i na stranicama regionalnih volonterskih centara – Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga MI - Volonterski centar Split i Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka.

Za sva dodatna pojašnjenja i informacije o kompetencijama stečenim kroz volontiranje slobodno se obratite regionalnim volonterskim centrima.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.